Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarékbank SMS szolgáltatása 2022.12.04 00:00 és 4:00 óra között korlátozottan lesz elérhető. Ebben az időszakban az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó tranzakciók SMS értesítései nem kerülnek kiküldésre. Megértését és Türelmét köszönjük!

A Takarékbank internetes portáljának technikai migrációja miatt a Felügyeleti és a Banki hirdetményeket tartalmazó fióki digitális eszközök a technikai átállás miatt jelenleg nem üzemelnek.
Kérjük, hogy az átállás ideje alatt forduljon a fióki Kollégáinkhoz segítségért az aktuális dokumentumok elérése kapcsán.

Tisztelt Ügyfeleink,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk honlapja megújul, az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. Azon dolgozunk, és arra törekszünk, hogy a megújított honlapunk az Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a lehető legjobban megfeleljen, és azon minden lényeges és fontos információ könnyen elérhető legyen.

Adatvédelem, adatkezelési tájékoztatók

A Takarék Csoport minden tagja és a Takarékbank Zrt. elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

A Takarék Csoport és a Takarékbank Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Neve: Dr. Kondor Bence János
Levelezési címe: MTB Zrt. Adatvédelmi Központ, 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu
Neve:
Levelezési címe:
Dr. Kondor Bence János
MTB Zrt. Adatvédelmi Központ, 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Neve:
E-mail címe:
Dr. Kondor Bence János

Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az esetlegesen bekövetkezőadatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett - elsődlegesena 7*24 órában elérhetőCall Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma:

+36 1 311 3110

Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban az alábbicsatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

  • postai küldeményben:

Adat- és titokvédelmi szakterülete (Adatvédelmi Központ),

1122 Budapest, Pethényi köz 10.

  • elektronikus levél formájában:

adatvedelem@takarek.hu e-mail címen;

  • személyesen:

Ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében;

  • telefonon:

a 7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;telefon:+36(30)683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).


Kapcsolódó dokumentumok: