Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarékbank SMS szolgáltatása 2022.12.04 00:00 és 4:00 óra között korlátozottan lesz elérhető. Ebben az időszakban az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó tranzakciók SMS értesítései nem kerülnek kiküldésre. Megértését és Türelmét köszönjük!

A Takarékbank internetes portáljának technikai migrációja miatt a Felügyeleti és a Banki hirdetményeket tartalmazó fióki digitális eszközök a technikai átállás miatt jelenleg nem üzemelnek.
Kérjük, hogy az átállás ideje alatt forduljon a fióki Kollégáinkhoz segítségért az aktuális dokumentumok elérése kapcsán.

Tisztelt Ügyfeleink,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk honlapja megújul, az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. Azon dolgozunk, és arra törekszünk, hogy a megújított honlapunk az Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a lehető legjobban megfeleljen, és azon minden lényeges és fontos információ könnyen elérhető legyen.

Nemzeti Eszközkezelő Program

Állami segítség a hitelét törleszteni nem tudó Ügyfelek részére

A hátralékos tartozással rendelkező, szociálisan rászorult Ügyfeleket a Magyar Állam az ingatlan megvásárlásával mentesíti a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól úgy, hogy az adós családjával együtt továbbra is az ingatlanban lakhat.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjának lényege, hogy a hátralékos tartozással rendelkező, szociálisan rászorult Ügyfeleket a Magyar Állam az ingatlan megvásárlásával mentesíti a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól úgy, hogy az adós családjával együtt továbbra is az ingatlanban lakhat.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. pillanatnyilag nem fogad be új igénylést. A már leadott és befogadott igénylések elbírálása folyamatos.

Ki jogosult a programban való részvételre?

A jogosultsági feltételek egy része a hitelre és a jelzáloggal terhelt ingatlanra, más része az ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozik.

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozó feltételek a következők:

Ha Ön vagy hozzátartozója (házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő) nem részesül ápolási díjban vagy saját jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék), vagy időskorúak járadékában, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), akkor a bejelentett lakóhelyre vonatkozó előíráson túlmenően az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

 • a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (házastárs, élettárs szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő) a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, aki után a hiteladós, a zálogkötelezett vagy vele egy háztartásban elő hozzátartozója családi pótlékra jogosult és
 • aktív korúak ellátásában részesül (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) vagy
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy
 • a családi pótlékra jogosító gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és emellett
  • lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
  • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül, vagy
  • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
  • a háztartásban nevelt gyermek után rendszeres gyermekfelügyeleti támogatásban részesül vagy
  • a hiteladós, vagy a zálogkötelezett (aki a felajánlott ingatlanban lakik) háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

Foglakoztatást helyettesítő támogatás lehet például a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás stb.

Hozzátartozónak kell tekinteni a hiteladóssal vagy zálogkötelezettel egy háztartásban élő házastársat, élettársat, szülőt (vér szerinti, mostoha, nevelő, örökbefogadó), gyermeket (vér szerinti, mostoha, nevelt, örökbefogadott).

További feltétel, hogy a hiteladósnak vagy amennyiben az ingatlan nem az adós tulajdonában van, akkor a zálogkötelezettnek vagy ezek közeli hozzátartozójának a bejelentett lakóhelye 2014. december 31-én és a kérelem benyújtásakor a hitel fedezetéül szolgáló lakóingatlan kell, hogy legyen.

A hitelre és az ingatlanfedezetre vonatkozó jogosultsági feltételeket a bank vizsgálja a kölcsönszerződés, illetve az ingatlan tulajdoni lapja alapján.

Hogyan tudom megállapítani, hogy jogosult vagyok-e a programban való részvételre?

A jelzáloghitelre és ingatlanfedezetre vonatkozó feltételeket a bank vizsgálja meg. A szociális helyzetre vonatkozó jogosultság megállapításához kérjük, hívja a Takarékbank munkatársait a +36-1/2121-100-as telefonszámon vagy keresse fel bármely, az ügyintézésre kijelölt bankfiókunkat illetve várja meg a bank képviselőjének jelentkezését

Milyen költségekkel jár, ha részt veszek a programban?

A programban való részvétel nem jelent költséget az Ön számára. A szándéknyilatkozat benyújtása, a kérelem elbírálása és az adásvételi valamint a bérleti szerződés megkötése díjmentes.

Hogyan lehet jelentkezni a programba?

Ha az adós vagy a zálogkötelezett a programban való részvételi feltételeknek megfelel, szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan értékesítését a program keretein belül. A szándéknyilatkozatot a jelzáloghitelt nyújtó pénzügyi intézménynél kell benyújtani.A bank az ingatlanfedezetre vonatkozó feltételeknek megfelelő Ügyfeleket levél útján megkeresi és ezt követően a bank képviselője személyesen is felveszi a kapcsolatot az érintett Ügyfelekkel. Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy a bank levele alapján hívják a Takarékbank munkatársait a +36-1/2121-100-as telefonszámon a szociális feltételek ellenőrzése céljából, majd várják meg a bank képviselőjének jelentkezését.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

 • szándéknyilatkozatot;
 • a családi pótlékra való jogosultságról szóló, Kincstár által kiállított, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi igazolást;
 • az aktív korúak ellátására, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerinti járási hivatal által kiállított, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi igazolást;
 • az ápolási díjra való jogosultságról az illetékes járási hivatal által kiállított, a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi igazolást;
 • a közfoglalkoztatásról a foglalkoztatási szerződésnek a közfoglalkoztató által hitelesített másolatát;
 • saját jogú nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülés esetén az ellátást megállapító határozatot vagy az ellátás évenkénti emeléséről szóló értesítést és
  • az ellátás átvételét igazoló 30 napnál nem régebbi szelvényt
  • vagy a bankszámlakivonatot.

A fenti dokumentumokon túlmenően az adósnak, zálogkötelezettnek és az ingatlanban lakó (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) személyek azonosító okmányait (személyi igazolvány, útlevél), lakcímkártyáját valamint adóazonosító kártyáját is be kell mutatnia.

Mely bankfiókokban lehet az igénylést benyújtani?

A programra az ügyintézésre kijelölt bankfiókokban van lehetőség. Időpontfoglalás céljából illetve amennyiben a programmal kapcsolatban kérdései vannak, kérjük hívja a Takarékbank munkatársait a +36-1/2121-100-as telefonszámon.

A fentiekben bemutatott állami segítséget igénybe vevő Ügyfelek az ingatlant terhelő összes jelzáloghitel tartozásuk visszafizetésétől mentesülnek, az ingatlant terhelő valamennyi jelzáloghitel tartozás megszűnik, mindeközben az adós és családja továbbra is ingatlanban laknak.

Amennyiben további információkra van szüksége hívja a Takarékbank munkatársait (+36-1/2121-100) vagy keresse fel az ügyintézésre kijelölt bankfiókok közül az Önhöz legközelebbit. Javasoljuk, hogy tekintse meg a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és az MNB honlapját is.