Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk!
Technikai okokból az azonnali forint átutalási megbízások jóváírásában és küldésében 2023. március 16-án délután rövid ideig hiba volt tapasztalható. A tranzakciók rendezésén dolgozunk. Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük. Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a +36-1-311-3110 számon. Megértését és szíves türelmét köszönjük!

MiFID – Befektető-védelem

2018. január 3-án hazánkban is életbe léptek az Európai Uniós MiFID II irányelv szabályai, amelyek jelentősen megváltoztatják a befektetési szolgáltatók és így az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kötelezettségeit. Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a legfontosabb befektető-védelmi szabály módosulások.

A BEFEKTETŐ-VÉDELEM ÚJ SZABÁLYAI: MiFID II

2018. január 3-án hazánkban is életbe léptek az Európai Uniós MiFID II irányelv szabályai, amelyek többek között a piacok szabályozottságának és átláthatóságának növelését, ill. a befektető-védelem erősítését is célozzák. Az új előírások jelentősen megváltoztatják a befektetési szolgáltatók kötelezettségeit, többek között a tájékozódási, valamint az eszközök jellemzőivel és költségeivel kapcsolatos ügyfél-tájékoztatási teendőkre vonatkozóan.

Befektető-védelem javítása

  • Az új szabályozásban a befektetési vállalkozások, így Bankunk részére az eddigieknél részletesebb, előzetes tájékoztatási követelményeket határoztak meg a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően.
  • A Banknak az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásról megfelelő időszakos beszámolókat kell nyújtania, amelyek beszámolnak az ügyfeleknek nyújtott időszakos jelentésekről, figyelembe véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.
  • A Banknak a szervezeti követelmények teljesítésén keresztül olyan termék jóváhagyási folyamattal kell rendelkezniük, amely biztosítja, hogy a befektetési termékeket az adott célpiac igényeivel összhangban, a kockázatok értékelését követően hozzák létre.

Új alkalmassági és megfelelési teszt kitöltése

Az új felmérés során egy tesztet kell kitöltenie . Az Ön által megadott információ szigorú bank- és értékpapírtitkot képez, a megismert adatok kizárólag a befektető-védelmi szabályokkal összhangban kerülnek felhasználásra. A befektető-védelmi felmérést a következő szempontok vizsgálatával végezzük el: az Ön befektetésekkel kapcsolatos ismeretei, tapasztalatai, veszteségviselő képessége, a befektetés időtávjára vonatkozó tervei, befektetésének célja, a befektetéseihez való hozzáférést érintő elvárása, valamint a kockázatviselő képessége.

A tesztet a számlatulajdonosnak, illetve a számlatulajdonos nevében eljáróknak (meghatalmazottaknak) szükséges kitölteni.

A válaszok alapján meghatározzuk a vizsgált szempontok szerint az Ön befektetésekkel kapcsolatos jellemzőit , majd ezeket összevetjük az értékpapírok kibocsátói által meghatározott jellemzőkkel, amelyek leírják, hogy az adott pénzügyi eszközt milyen befektetői kör számára tartják megfelelőnek / alkalmasnak. Az Ön számára megfelelőnek / alkalmasnak tekinthető pénzügyi eszközök köre azon eszközöket jelenti majd, amelyek esetében a felmérés alapján Ön rendelkezik a javasolt befektetői kör jellemzőivel.

Célpiac vizsgálat, alkalmassági jelentés

Az új szabályok alapján a Banknak minden értékpapír vételi tranzakció lebonyolítása előtt le kell folytatnia a célpiac vizsgálatot, hogy a Bank a termék értékesítését megelőzően meggyőződjön arról, hogy az adott termék olyan ügyfelekhez jut el, akik ismeretei, veszteségtűrő képessége, kockázatvállaló hajlandósága, befektetési időtávja megegyezik a termék tulajdonságaival.

Felhívjuk figyelmét, hogy a telefonon és online csatornán történő üzletkötéshez a MiFID II szabályok 2018. január 3-i hatálybalépését követően szükséges, hogy Ön hozzájárulását adja az elektronikus csatornákon történő értesítésekhez, valamint az alkalmassági tesztjét újból kitöltse, melyet kiegészítettünk a célpiaci követelményekkel. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében az alkalmassági teszt megújítására telefonon keresztül - az Ön megfelelő beazonosítását követően - is sor kerülhet.

A díjakra és költségekre, valamint a termékekre vonatkozó tájékoztatás

Az új szabályozás az egyes termékek és szolgáltatások költségeivel összefüggésben a korábbiaknál részletesebb tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Bank számára.

A rendelkezésnek megfelelően minden egyes olyan ügyleti megbízásra vonatkozó szándék esetén, amikor az ügyfél vételi megbízást kíván adni, vagy pozíciót kíván nyitni előzetes tájékoztatás keretében meg kell adni a díjakra és költségekre vonatkozó kalkulációt .

Ezen túlmenően a Banknak a ténylegesen felmerült költségekről évente utólagos költségtájékoztatást kell nyújtania.

A Bank a Lakossági ügyfelei számára a befektetési csomagtermékek kapcsán ún. Kiemelt Információs Dokumentumok (KID-ek) átadásával teljesíti a termékre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

A KID minden lényeges információt tartalmaz az érintett termékről annak érdekében, hogy ügyfeleink megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni. A KID dokumentumokat személyesen adott megbízás esetén ügyfeleinknek papír alapon kerülnek átadásra, illetve - amennyiben ahhoz az ügyfél előzetesen hozzájárul - lehetősége van a Bank honlapján való megismerésre.

Fontos kiemelni hogy, 2019. május 6-tól bankfiókban csak abban az esetben kezdeményezhet értékpapír vételi tranzakciót, ha az új megfelelési- és alkalmassági tesztet kitöltötte.

Kérjük, válasszon az alábbiak közül: