Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarékbank SMS szolgáltatása 2022.12.04 00:00 és 4:00 óra között korlátozottan lesz elérhető. Ebben az időszakban az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó tranzakciók SMS értesítései nem kerülnek kiküldésre. Megértését és Türelmét köszönjük!

A Takarékbank internetes portáljának technikai migrációja miatt a Felügyeleti és a Banki hirdetményeket tartalmazó fióki digitális eszközök a technikai átállás miatt jelenleg nem üzemelnek.
Kérjük, hogy az átállás ideje alatt forduljon a fióki Kollégáinkhoz segítségért az aktuális dokumentumok elérése kapcsán.

Tisztelt Ügyfeleink,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk honlapja megújul, az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. Azon dolgozunk, és arra törekszünk, hogy a megújított honlapunk az Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a lehető legjobban megfeleljen, és azon minden lényeges és fontos információ könnyen elérhető legyen.

Könyvelési sorrend és késedelmes napok számítása

Könyvelési sorrend

Tájékoztatás a Ptk. szerinti könyvelési sorrendről, illetve a késedelmes napszámról számpéldákkal bemutatva.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön részére a kölcsönt a Takarékbank Zrt. nyújtotta, és lakossági bankszámlával rendelkezik a Takarékbanknál továbbá szerződés szerint, vagy külön beszedési megbízás alapján a törlesztő részlet beszedésére felhatalmazta a Takarékbankot, úgy a Takarékbank jogosult

  • a törlesztés esedékességének napján, és
  • hátralék esetén a fedezet rendelkezésre állásakor bankszámláját megterhelni.

A kölcsön törlesztésére beszedett összeg vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 éviV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:46. § - ában előírt elszámolási sorrend figyelembe vételével járunk el, mely szerint:

„Ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.”

Tájékoztatjuk, hogy a késedelmes napszám megállapítása a Ptk. 6:46. § könyvelési sorrendjéből adódóan a legrégebbi tőketartozáshoz kapcsolódik és nem az Ön általi utolsó befizetés dátumához.

Kérjük, hogy olvassa el részletes tájékoztatónkat, amely konkrét példákkal mutatja be a könyvelési sorrendet, illetve a késedelmes napszám alakulását!


Kapcsolódó dokumentumok: