Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarékbank SMS szolgáltatása 2022.12.04 00:00 és 4:00 óra között korlátozottan lesz elérhető. Ebben az időszakban az Azonnali Fizetési Rendszerhez kapcsolódó tranzakciók SMS értesítései nem kerülnek kiküldésre. Megértését és Türelmét köszönjük!

A Takarékbank internetes portáljának technikai migrációja miatt a Felügyeleti és a Banki hirdetményeket tartalmazó fióki digitális eszközök a technikai átállás miatt jelenleg nem üzemelnek.
Kérjük, hogy az átállás ideje alatt forduljon a fióki Kollégáinkhoz segítségért az aktuális dokumentumok elérése kapcsán.

Tisztelt Ügyfeleink,
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bankunk honlapja megújul, az oldal jelenleg fejlesztés alatt áll. Azon dolgozunk, és arra törekszünk, hogy a megújított honlapunk az Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a lehető legjobban megfeleljen, és azon minden lényeges és fontos információ könnyen elérhető legyen.

Illetmény kifizetés, bankszünnap tájékoztató Önkormányzatok részére

Tisztelt Ügyfelünk!

2019. október 31-én a takarékszövetkezeti integráció folyamata várhatóan újabb fontos mérföldk ő höz érkezik: a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt, a 3A Takarékszövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarék Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a Nyugat Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet beolvad a Takarékbank Zrt-be. A cégjogi egyesüléseket támogató, az egyes takarékszövetkezetek és bankok megfelel ő szervezeti egységei által hozott döntések megszülettek, a Takarék Csoport munkatársai pedig azon dolgoznak, hogy a további szükséges lépéseket megtegyék annak érdekében, hogy az egyesülés a fent leírt módon megvalósulhasson. Az egyesülést követ ő en a Takarékbank Zrt. lesz a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja. Ez az egyesülés azt jelenti, hogy 2019. október 31-én a beolvadók összes betét-, hitel- és számlaszerz ő dése a Takarékbank Zrt-hez kerül.

A fent jelzett egyesülés nem jár a bankszámlaszámok megváltozásával.

Kérjük, hogy mint számlavezetett Ügyfelünk és mint munkáltató, szíveskedjék az önkormányzat által foglalkoztatottak, munkavállalók, köztisztviselők figyelm ét felhívni arra, hogy az egyesülés miatti informatikai teendők elvégzése érdekében 2019. november 4. és 5. napján bankszünnapot fog tartani az – akkorra a beolvadó hitelintézetek állományával is rendelkező – Takarékbank Zrt. Az informatikai rendszer megújítása miatt az elektronikus banki szolgáltatások (a kihelyezett elektronikus ügyfélprogram működése, a netbank szolgáltatás működése és a bankkártya egyenlegek frissítése) is szünetelnek a 2019. október 31. napi napzárás időpontjától a 2019. november 6.napi nyitás időpontjáig.

Kérjük, hogy a pénzforgalmi megbízások ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy az első teljesk örű kiszolgálást nyújtó banki munkanap 2019. november 6-a, szerda lesz. A terv szerinti októberi illetmények átutalására leghamarabb 2019. november 06. napján kerülhet sor az önkormányzat által foglalkoztatottak, munkavállalók, köztisztviselők részére, akik az illetményük terhére legkorábban 2019. november 06. napján t udnak bármilyen bankműveletet végezni .

Amennyiben az önkormányzat, vagy intézményei a foglalkoztatottak, munkavállalók, köztisztviselők r észére – 2019. október 31-i megbízás teljesítési határidőig – juttatás (pl.: munkabérelőleg) átutalására vonatkozó megbízást nyújtanak be a bankszünnap tartásával érintett hitelintézetek részére, és a megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet is biztosított, a számlavezető hitelintézetek kiemelt odafigyeléssel teljesítik ezeket a megbízásokat.

Az ilyen módon kezelt összegek az önkormányzat által foglalkoztatottak, munkavállalók, köztisztviselők bankk ártyájával igénybe vehetők lesznek a bankszünnap időtartama alatt, hiszen ezeket a tételeket a 2019. október 31. napjának utolsó, a kártyán levő fedezetre vonatkozó adatai tartalmazni fogják. Amennyiben ezek a tételek a hitelintézetek nyitvatartási idejében jóváírásra kerülnek, azok akár az egyes fiókokban személyesen a pénztárakban is felvehetők.

A megbízások teljesítésére vonatkozó határidőket a Takar ékbank a honlapján a bankszünnappal kapcsolatos részletes tájékoztatójában teszi közzé. Kérjük Ügyfeleinket, hogy ezen tájékoztatásokat az egyesülő hitelintézetek honlapjain az „Egyesülés” fül alatt folyamatosan kísérjék figyelemmel.

Ismételten felhívjuk a bankkártyával rendelkezők figyelm ét, hogy 2019. november 1. napja és 2019. november 6. napja között a 2019. október 31-án napzáráskor rendelkezésre álló számlaegyenlegük terhére tudnak csak fizetést teljesíteni.

Együttműk ödésüket köszönjük!