Ugrás a tartalomhoz

Takarék Közraktári jegy fedezetű kölcsön

Megoldjuk forgóeszköz forrásigényét!

Betakarítás után nem kell azonnal értékesítenie gabonáját ahhoz, hogy készpénzhez jusson, kivárhat egy az Ön számára kedvezőbb piaci árfolyamot. Forgóeszköz szükségletének kielégítésére, átmeneti likviditási hiányának áthidalására vegye igénybe közraktári jegy fedezetű kölcsönünket!

Milyen célokra vehető igénybe?

 • Forgóeszköz finanszírozásra


Kik vehetik igénybe?

 • Azon gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, akik rendelkeznek a betárolt, tőzsdén (BÉT) jegyzett árral rendelkező árukészletükről a Hitelintézet által elfogadott közraktár által kiállított tehermentes közraktári jeggyel.

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

 • kedvező finanszírozási arány, akár 90%-os finanszírozási hányad (kiemelt bonitású vállalkozások esetén)

Milyen futamidővel igényelhető?

 • a közraktári jegy futamidejéhez igazodik, melynek maximuma 1 év. A kölcsön lejáratának végső időpontja a közraktári jegy lejárati időpontját megelőző minimum 8 banki munkanap.

Milyen hitelfedezet szükséges?

 • a hitel fedezetéül elsősorban a betárolt árut megtestesítő közraktári jegy (áru- és zálogjegy) szolgál
 • egyszerűsített fedezeti háttér, a kölcsön visszafizetésének elsődleges forrása a közraktári jegy által megtestesített áru
 • felhatalmazó levél más pénzintézetnél vezetett számlára

Igénylési Feltételek

 • kizárólag a Hitelintézetünkkel szerződéses viszonyban álló, minősített közraktárak által kibocsátott közraktárjegyek fedezete mellett vehető igénybe, mely mindhárom Magyarországon jelenlegi működő közraktárt lefedi
 • az igénylő rendelkezik a kérelem beadásának időpontjában a közraktárban elhelyezett árura kiállított per-, igény- és tehermentes közraktári jegy árujegyével és zálogjegyével
 • az igénylő minimum két teljes lezárt üzleti évnyi működéssel rendelkezik
 • köztartozás mentesség
 • nem folyik az igénylő ellen végrehajtási-, csőd- vagy felszámolási eljárás, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő igénylő esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt
 • bármely szövetkezeti hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számla
 • hitelképesség
 • az igénylőnek nincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása, illetve sorban álló tétele
 • művi tárolás esetén raktárbérleti szerződés
 • minőségvizsgálati tanúsítvány

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül a Ptk.6:64§-a szerinti ajánlatnak , nem jelent a Hitelintézet részéről szerződéskötési kötelezettséget. A Takarék Közraktári jegy igénybevételének részletes feltételei megtalálhatóak a Vállalkozások számára nyújtott hiteltermékek Általános Szerződési Feltételeiben és a Vállalkozói Hitel és Garancia Ügyletek elnevezésű Hirdetményben.

A hatályon kívüli Hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok megtekinthetőek a https://takarekbank.hu/uzleti-ugyfelek/hirdetmenyek-szabalyzatok oldalon.


  Kapcsolódó dokumentumok:

  Archív dokumentumok alábbi linken