Alapozza meg nyugdíj-kiegészítését aktív korban!

Alapozza meg nyugdíj-kiegészítését aktív korban!

 

 • Hosszú távú öngondoskodás, akár kis összegű befizetésekkel is,
 • akár 20%-os jóváírás az adóból a befizetések arányában, de legfeljebb évi 150 ezer Ft mértékig.

 

Állami támogatás, kedvezmények

 

 • A megtakarítást az állam az éves befizetés arányában akár 20%-os adójóváírással támogatja. Egy évben az igénybe vehető adójóváírás* mértéke maximum 150.000,- Ft lehet. Az egyéni befizetések kedvezménye nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • A tagdíjfizetést a munkáltató átvállalhatja.
 • Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. A tag kedvezményezettet jelölhet meg a Nyugdíjpénztárba történő belépés során, illetve a tagsági jogviszony alatt bármikor.

 

Hogyan működik?

 

 • A Nyugdíjpénztár a tag részére egyéni nyugdíjszámlát nyit és vezet.
 • Az egyéni nyugdíjszámlára rendszeres és eseti befizetések érkeznek.
 • A tag befizetéseit a Nyugdíjpénztár befekteti, a hozamot folyamatosan jóváírja a tag számláján.

 

Tagdíj, a tagdíj tartalékok közötti felosztása

 

A 2015-ös évre meghatározott minimális tagdíj havi 3000 Ft.

 

 • A rendszeres befizetés

 

 • 95 %-a a fedezeti tartalékra kerül elszámolásra, amely az egyéni számlák összessége. 
 • 5%-át működési tartalékra könyveli a Nyugdíjpénztár.

 

 • Mivel a likviditási tartalék már feltöltésre került, így oda rendszeres befizetés nem történik.
 • Nem rendszeres (eseti) befizetések 100%-a fedezeti tartalékba, az egyéni számlára kerül.

 

Mikor juthat hozzá a pénzéhez?

 

Törvény szerint a tag az egyéni nyugdíjszámláján lévő megtakarításához 10 éves várakozási idő lejárta után juthat hozzá az alábbiak szerint:

 

 • A nyugdíjkorhatár elérésekor, illetve a nyugdíjba vonuláskor egy összegben, járadék formájában, vagy ezek kombinációjában veheti fel.
 • A nyugdíjkorhatár elérése előtt a 10 éves várakozási idő lejárta után 
 • a hozam adómentesen vehető fel,
 • a tőke rész felvétele részben vagy egészben a mindenkori érvényes adó- és járulékszabályok szerinti SZJA és EHO elvonása mellett,
 • lehetőség van banki fedezetként való lekötésre (az egyéni számla egyenlegének 50%-ig), jogszabályban rögzített feltételek mellett.
  A 10 éves várakozási idő után felvehető hozam nem minősül egyéb jövedelemnek, így adó- és EHO nem terheli.

 

Ki lehet tag a Nyugdíjpénztárban?

 

 • a 16. életévét betöltötte,
 • a Belépési Nyilatkozatot aláírta, és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • és a tagdíj fizetését vállalja.

 

 

* A jóváírásra a tag nyilatkozata és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt követelmények fennállása esetén kerülhet sor.