A vállalat telephelyéről intézheti bankügyeit, kényelmesen, gyorsan és biztonságosan tarthat kapcsolatot takarékunkkal!

A Home bankingnek köszönhetően a vállalat telephelyéről intézheti mindenféle bankügyeit, kényelmesen, gyorsan és biztonságosan tarthat kapcsolatot takarékszövetkezetünkkel.

 

Ügyfélterminálon keresztüli kapcsolat (Home banking)


A Szigetvári Takarékszövetkezet által használt szoftver segítségével közvetlen kapcsolat létesíthető a vállalat hivatalába telepített terminál és a takarékszövetkezet számítástechnikai rendszere között. A szoftvernek köszönhetően a vállalat telephelyéről intézheti mindenféle bankügyeit, kényelmesen, gyorsan és biztonságosan tarthat kapcsolatot takarékszövetkezetünkkel.

 

Az általunk biztosított "Electra" Electronic Banking rendszer biztonságos, magyar nyelvű, így könnyen tanulható. Az ügyfeleinkhez telepített program a Windows különböző változatain (Windows 3.x, Windows '95, Windows '98, Windows 2000, Windows NT) képes futni. A banki kapcsolat kiépítésére ezen túl szükség van még egy, a géphez illesztett soros modemre (és egy telefonvonalra) is.


Az ügyfélterminál segítségével a Vállalkozás közvetlenül telephelyéről rendelkezhet számlája felett. A nap 24 órájában utalásokat rögzíthet, megbízásokat is adhat. (Átutalási, beszedési megbízások) A 15.00 óráig rögzített átutalási megbízások még aznap teljesítésre kerülnek, és természetesen itt is van lehetőség a megbízások sorba állítására, illetve részteljesítésére.
A terminál segítségével telephelyéről nem csupán utalásait indíthatja, lehetőség van a számláján lévő időlegesen feleslegessé vált összeg lekötésére, így a Vállalkozás likviditásmenedzselése helyből végezhető.
Az ügyfélterminál a pénzügyi műveletek, tranzakciók bonyolítása mellett fontos szerepet játszik az információnyújtásban, tájékozódásban. Segítségével számos információ megtudható a Vállalkozás számláiról. 
A szoftver segítségével a következő adatlekérdezési funkciókat veheti igénybe:

 

 • A nap 24 órájában elektronikus formában hozzájuthat számlaadataihoz.


Információkat nyújt

 

 • A számlák aktuális egyenlegéről;
 • A számlákon tárgynapon már könyvelt megbízásokról;
 • A beküldött megbízások pillanatnyi feldolgozottsági állapotáról.
 • Az adott könyvelési napra vonatkozó, a bankszámlán könyvelt pénzforgalmi tételre vonatkozóan valamennyi információt tartalmazó részletes bankszámlakivonat lekérdezése listára vagy file-ba.
 • Korábbi könyvelési napok kivonatainak, listáinak lekérdezése.
 • A megszolgált kamat megtekintése.


A program további segítséget nyújt a több szempont szerinti listák és faliújság (árfolyamtáblák, kamatkondíciók, betéttípusok, stb.) készítésével az információszolgáltatási, egyeztetési és könyvelési feladatokhoz.
Természetesen a takarékszövetkezet számlavezető rendszere által készített összevont bankszámlakivonatot(ügyfélforgalmi értesítőt) a hagyományos módon postán is megküldi.

 

Kondíciók és díjak

 

A SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI


A Corporate Banking szolgáltatást a Dél Takarékszövetkezet ingyen nyújtja Önnek, kizárólag a szoftver árát és a telepítés költségeit kell Önnek megfizetni.

 

1. a szoftver és a telepítés költsége (betanítással együtt) Windows-os Ügyfélprogram 26.000,- Ft + ÁFA
Amennyiben a telepítés időszükséglete meghaladja a 2 órát, s ez nem a takarékszövetkezet megbízásából eljáró telepítő cég illetve a takarékszövetkezet hibájának tudható be, a telepítés további költsége 3.000,-Ft + ÁFA/óra.


2. kiszállási díj:
vidékre 90,-Ft + ÁFA/km
városon belül (Szigetvár, Pécs, Komló, Kecskemét) 2.000,- Ft + ÁFA / alkalom


3. a felhasználói kézikönyv file-ban átadva ingyenes, kinyomtatva 1.000,-Ft + ÁFA

 

Információk

 

AZ ELECTRA RENDSZER RÖVID ÁTTEKINTÉSE


Az Electra egy banki ügyfeleket kiszolgáló elektronikus rendszer (ma elterjedt megnevezéssel Home Banking, Corporate Banking, Electronic Banking stb.).

 

Az Electra rendszer két fő komponensből áll: a bankban elhelyezett Electra Szerverből és a bank ügyfeleinél telepített Electra Ügyfélprogramból. A rendszer lényege, hogy az ügyfél a saját PC-jéről, közönséges telefonvonalon keresztül hozzájuthat a legfrissebb banki adatokhoz, és megbízásokat adhat a banknak.

 

AZ ELECTRA SZERVER


Az Electra Szerver fogadja az Ügyfélprogramoktól a telefonvonalon beérkező parancsokat, s a kéréseknek megfelelő adatokat letölti a bank központi számítógépéről, majd továbbítja az Ügyfélprogramnak, ill. az ügyféltől kapott megbízásokat átküldi a bank központi számítógépére. Az Electra Szerver alapfeladata több ügyfél egyidejű kiszolgálásának biztosítása és az ügyfelek jogosultságainak kezelése.

 

Az Electra Szerver minden tevékenységet részletesen naplóz.

 

AZ ELECTRA ÜGYFÉLPROGRAM


Az Electra Ügyfélprogram a Windows különböző változatain (Windows 3.x, Windows ’95, Windows ’98, Windows 2000, Windows NT) képes futni. A banki kapcsolat kiépítésre szükség van egy a géphez illesztett soros modemre (és egy telefonvonalra) is.

 

Az Ügyfélprogram főbb funkciói a következők:

 

Kommunikációs funkciók Elküldött megbízások kezelése
Számlainformáció lekérése Banki információ lekérdezése
Megbízások előkészítése Biztonsági paraméterek módosítása (pl. jelszómódosítás)
Megbízások beküldése Ügyfélterminálon keresztüli számlalekötés
Help  

 

BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK


A kommunikáció megbízhatósága

 

Az Electra Szerverrel a telefonvonalon keresztül egy speciális protokoll segítségével lehet kapcsolatot tartani. Az ügyfél és a Szerver közötti vonalon folyó kommunikáció hibamentességét ez a hibafelismerő és hibajavító protokoll biztosítja.

 

A vonalon küldött információ védelme az illetéktelenektől

 

A vonalon továbbított minden adat kódolva van. A kódolás jelszó alapján történik, s az Ügyfélprogram és a Szerver minden egyes bejelentkezéskor automatikusan új jelszóban állapodik meg.

 

Az illetéktelenek beavatkozása elleni védelem

 

Az Ügyfélprogramok sorszámozottak és ügyfélhez rendeltek. Minden ügyfél csak a saját programjával tud bejelentkezni a Szerverre.
Az Ügyfélprogramban tárolt minden adat (számlakivonatok, megbízások stb.) titkosítottak.
A ügyfél minden alkalmazottja külön-külön rendelkezik egy bejelentkezési jelszóval és egy aláírási jelszóval, valamint számlánként rendelkezik lekérdezési és aláírási jogokkal.
Az Ügyfélprogram indításakor és a bankkal való kapcsolatfelvételkor meg kell adni a bejelentkezési jelszót. A program ezután csak azokhoz az adatokhoz engedi hozzáférni a felhasználót, amelyekhez joga van.
A jelszavakat és a jogokat a Szerver is nyilvántartja és ellenőrzi.

 

Digitális aláírások

 

Az Electra a digitális aláírásokhoz két kulcsot használó módszert alkalmaz (RSA): az egyik a titkos aláírási kulcs, a másik a nyilvános kulcs. Az 512 bites kulcsok kiszámolása a PC-n történik. Az aláírás titkos kulcsának tárolása titkosított formában a PC-n történik, a nyilvános kulcsot pedig az Ügyfélprogram elküldi a banknak. Maga a digitális aláírás a megbízás tartalmából a titkos aláírási kulcs segítségével készített kód. Az aláírást a bank az aláírás nyilvános kulcsának felhasználásával tudja ellenőrizni.
A digitális aláírás a felhasználók számára végső soron csak egy második jelszó bevezetését (ún. aláírási jelszó) jelenti. Az aláírási jelszót csak maga a felhasználó ismeri, és bejelentkezés után bármikor önállóan megváltoztathatja.

 

Az Ügyfélprogram regisztrálása

 

Az ügyfél alkalmazottainak kezdeti bejelentkezési jelszavait az Electra Szerver nyomtatja ki egy levélre, az alkalmazott adatainak a rendszerbe való bevitelekor, s a jelszót az alkalmazott az Ügyfélprogram telepítésekor veszi át egy lezárt borítékban. Ennek segítségével bejelentkezhet a Szerverre, és beállíthatja az aláírási jelszavát.
Az Ügyfélprogram telepítésekor a program készít egy ún. regisztrációs megbízást, amit az ügyfélnek aláírva be kell küldenie. A megbízás elkészítése közben számítja ki az Ügyfélprogram az elektronikus aláírásoknál használt kulcsokat. A regisztrációs megbízásban az ügyfél a nyílt (megfejtési) kulcsokat küldi be a banknak (a titkos kulcsok kódolt formában a PC-n maradnak).

 

Ügyfélprogram, ügyfél, felhasználó

 

Az Electra egymástól függetlenül, külön-külön halmazként kezeli az ügyfélkódok (azaz a cégek), a felhasználók (vagyis a személyek) és az Ügyfélprogramok halmazát. Az ezek közötti kapcsolatokat a jogosultságok adják, amiket szerződéskötéskor a cégek, a bank ügyfelei határozzák meg.
Ezek alapján az Electra rendszerben bármilyen kapcsolat felépíthető: lehet egy cégnek több Ügyfélprogramja, tartozhat egy Ügyfélprogram több céghez, lehet egy cégben több felhasználó, egy felhasználó lehet több cég alkalmazottja.
Egy felhasználó bármely olyan Ügyfélprogrammal bejelentkezhet, amely egy olyan cég tulajdona, amelynek számláihoz a felhasználó jogokkal rendelkezik. Bármely ilyen programmal lekérdezhet vagy aláírhat megbízást (természetesen a beállított jogainak megfelelően), és mindenütt ugyanazokat a saját jelszavakat használja. (Ha az egyik programban megváltoztatja a jelszavát, akkor már a többi programban is az új jelszót kell használnia.)

 

 

AZ ELECTRA RENDSZER HARDVER/SZOFTVER FELTÉTELEI


Az ügyfél számítógépén az alábbi hardver komponensekre van szükség:

 

 • IBM PC kompatibilis számítógép (min. 486), 40Mb szabad winchester kapacitás
 • CD-ROM meghajtó
 • legalább 16 Mb memória
 • lehetőleg 256-színűre konfigurált grafikus kártya, színes monitor
 • Hayes kompatibilis (soros) modem
 • Microsoft kompatibilis egér
 • telefonvonal (lehet mellék is)
 • nyomtató (opcionális)


A szükséges szoftver környezet:

 

 • Windows 3.1, Windows 3.11, Windows ’95, Windows ’98, Windows 2000, Windows NT operációs rendszer


A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSÉNEK MENETE

 

 • Kérésre az ügyintéző átadja Önnek kitöltésre a Cégadatok adatlapját, a Felhasználói adatlapot, az Elektra technikai adatlapot, valamint ezek kitöltési útmutatóját.
 • Mikor Ön behozza a kitöltött adatlapokat, az ügyintéző elkészíti az aláírandó „Pénzforgalmi Bankszámlaszerződés Corporate Banking szolgáltatást igénylő számlatulajdonosokkal” szerződést, amit Ön aláír. A szerződés melléklete a „Szigetvári Takarékszövetkezet Pénzforgalmi Üzletszabályzata Corporate Banking szolgáltatás keretében vezetett számlákhoz” és a Corporate Banking Kapcsolattartási szabályzat, melyeket Ön - a szerződés mellékleteként – szintén megkap.
 • Kollégáink az adatlapok és az aláírt szerződés alapján elvégzik a szükséges regisztrációs munkát, s telefonon egyeztetnek Önnel a telepítés időpontját illetően.
 • A telepítő cég (HW Studio Kft) az egyeztetett időpontban elvégzi a telepítést, melyről jegyzőkönyvet készít.
 • A telepítési jegyzőkönyv alapján kiszámlázzuk Önnek a CB szoftver és a telepítés árát. Ön a számla alapján kitölti az átutalási megbízást, ami alapján a számláját megterheljük.


A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA


A Dél Takarékszövetkezet az Ön hétfőtől-péntekig 15 óra 00 percig indított megbízásait aznapi teljesítéssel vállalja.

A Corporate Banking szolgáltatás 24 órában rendelkezésre áll az ügyfeleknek.


Kapcsolódó dokumentumok:

Azonnali fizetési rendszert érintő karbantartás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbank,  Mobilapp, e-Bankszolgáltatásokat érintően 2022.10.02. 00:00 és 2022.10.02.03:00 között fennakadások várhatóak, rövidebb, 1-2 perces szakadozások fordulhatnak elő.
 
Köszönjük megértését és türelmét!
Takarékbank Zrt.

 

RÉSZLETEK