Adatvédelem, adatkezelési tájékoztatók

A Takarék Csoport minden tagja és a Takarékbank Zrt. elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

 

A Takarék Csoport és a Takarékbank Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

 

Neve: Dr. Kondor Bence János
Levelezési címe:  MTB Zrt. Adatvédelmi Központ, 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
E-mail címe:  adatvedelem@takarek.hu

 

Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely  a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett - elsődlegesen a 7*24 órában elérhető Call Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma:

 

 +36 1 311 3110

 

Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban az alábbicsatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

 

  • postai küldeményben:

Adat- és titokvédelmi szakterülete (Adatvédelmi Központ),

1122 Budapest, Pethényi köz 10.

 

  • elektronikus levél formájában:

adatvedelem@takarek.hu e-mail címen;

 

  • személyesen:

Ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében;

 

  • telefonon:

a 7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.

 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon:+36(30)683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Figyelmeztetés új csalási módszerre keresőalkalmazásokon keresztül!

A csalók új elkövetési módszert használnak, amely miatt a Takarékbank ügyfelei is veszélybe kerülhetnek. Az ismert keresőalkalmazások (pl. Google, Bing) felületén fizetett hirdetések jelennek meg: amennyiben az ügyfél a Hitelintézet nevére, vagy a Hitelintézet nevére és a „netbank” szóra keres, akkor az első találatok egyike egy a Hitelintézet nevére emlékeztető, valójában csaló oldalra mutató találatot jelenít meg.

 

Bővebben