Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk!
Technikai okokból az azonnali forint átutalási megbízások jóváírásában és küldésében 2023. március 16-án délután rövid ideig hiba volt tapasztalható. A tranzakciók rendezésén dolgozunk. Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük. Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a +36-1-311-3110 számon. Megértését és szíves türelmét köszönjük!

Adatvédelem, adatkezelési tájékoztatók

A Takarék Csoport minden tagja és a Takarékbank Zrt. elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

A Takarékbank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Levelezési cím: Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu
Levelezési cím:
E-mail címe:
Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

Adatvédelmi panasz vagy esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens hatékony kezeléséhez rendelkezésre álló eléhetőség:

Levelezési cím Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Email cím adatvedelem@takarek.hu
Telefon 7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.
Levelezési cím
Email cím
Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Levelezési cím
Telefon
Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.

Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az esetlegesen bekövetkezőadatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett - elsődlegesena 7*24 órában elérhetőCall Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma:

+36 1 311 3110

Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban az alábbicsatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

  • postai küldeményben:

Adat- és titokvédelmi szakterülete (Adatvédelmi Központ),

Takarékbank Zrt., 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

  • elektronikus levél formájában:

adatvedelem@takarek.hu e-mail címen;

  • személyesen:

Ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében;

  • telefonon:

a 7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;telefon:+36(30)683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).


    Kapcsolódó dokumentumok: