Az ügyfél azonosító adatainak (név,születési név, születési hely, idő), kapcsolattartási adatainak (telefonszám,e-mail cím), továbbá az ügyfél adott kiemelt társadalmi csoporthoz való tartozása tényének és az ebből levonható következtetéseknek, mint személyes adatoknak a kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely kötelezettséget a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet. 1.§ (2) bekezdés a) pontja írja elő az a Hitelintézet, mint adatkezelő részére.
 
A személyes adatokat a Hitelintézet és az ügyfél között fennálló szerződés megszűnéséig a GDPR 6. cikk(1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése jogalapon, ezt követően pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettség teljesítése jogalapon 8 évig kezeli.
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az Önnel szerződéses kapcsolatban álló Hitelintézet alábbi linkeken elérhető adatkezelési tájékoztatóiban olvashatja:

 

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos tájékoztatást a Részletek gombra kattintva olvashatja!

 

Részletek