A Kormány rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek alapján teljesíthessék. 

 

Felelős bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is tudja-e fizetni hitele(i) törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai lehetővé teszik hitele(i) törlesztését, akkor azok további rendszeres megfizetésével elkerülheti, hogy a fizetési haladék miatt kamatnövekmény keletkezzen és a futamidő meghosszabbodjon.

 

Amennyiben Ön tovább kívánja fizetni hiteltartozásának részleteit, lehetősége van ezt a Takarékbank által közzétett nyilatkozaton is jelezni.

 

Az új formanyomtatványon nyilatkozhat arról, hogy visszamenőlegesen is szeretné megfizetni az esedékessé vált törlesztőrészleteket (csoportos beszedési megbízás), vagy csak a nyilatkozattételt követő hónaptól (rendszeres átutalási megbízás). A nyilatkozat innen tölthető le.

 

Első esetben, a nyilatkozatot követően (csoportos-, vagy a szerződésben megadott) a beszedés visszaállításra kerül. Amennyiben Ön csak a nyilatkozattételtől számítva szeretne havonta törleszteni, akkor rendszeres átutalási megbízás megadása szükséges.

 

 

Csoportos beszedési megbízás

 

Amennyiben az Ön részéről a havi törlesztőrészletek kiegyenlítése a Takarékbank részére a szerződésben, vagy felhatalmazó levélben megadott, úgynevezett beszedési megbízással történt ezidáig, és: 

 

  • ki szeretne lépni a moratóriumból, akkor – a fentiekben megjelölt lehetőségek igénybevételével – nyilatkoznia kell fizetési szándéka megerősítéséről. A beszedési megbízás esetében, a rendszeres átutalási megbízással ellentétben (lsd. lent), Bankunk – a rendeletben foglaltaknak megfelelően – a nyilatkozatot követően, az eddig felhalmozott tartozással együtt* szedi be az adott havi hiteltartozásának részletét. A következő hónaptól pedig (visszavonásig, a hitel lejártáig, illetve amig van fedezet a bankszámlán) folyamatosan beszedi az aktuális törlesztőrészletet a bankszámlájáról.

 

  • ismét a moratórium hatálya alá kíván tartozni, akkor intézkednie kell beszedési megbízása visszavonásáról.

 

 * amennyiben a bankszámláján nem áll rendelkezésre megfelelő összeg, azt Bankunk – a hiteltartozás kiegyenlítéséig - úgy értelmezni, hogy továbbra is a moratórium hatálya alá kíván tartozni. Amennyiben tovább fizetné hiteltartozásának részleteit, de csak az adott hónaptól tudja ezt megtenni, a rendszeres átutalási megbízás lehet megoldás a moratóriumból való kilépésre.

 

 

Rendszeres átutalási megbízás

 

Abban az esetben, ha Ön a hiteltörlesztését a Banknál vezetett bankszámlájához kapcsolódó rendszeres átutalási megbízás formájában teljesíti és e megbízását Ön nem vonta vissza, úgy Bankunk ezen eredeti megbízása, mint ráutaló magatartása alapján minden hónapban teljesíti azt. Ebben az esetben, a ráutaló magatartást követően, csak az adott hónaptól kezdődően kerülnek törlesztésre a hiteltartozásának részletei (a korábban nem teljesített részletek a moratórium lejártát követően válnak esedékessé a meghosszabbított futamidőben). A szándék megerősítése érdekében javasoljuk a nyilatkozat megtételét.

 

A nyilatkozatot elküldheti: 

 

  • amennyiben Ön már korábban bejelentette e-mail címét Bankunknak, akkor e-mailen (moratorium@takarek.hu) keresztül, kis- és középvállalati ügyfelek esetében közvetlenül a dedikált üzletkötő/kapcsolattartó banki e-mail címére,
  • fogyasztónak minősülő lakossági ügyfelek estében jelezhető Telefonos ügyfélszolgálatunkon (+36 1 311 3110) a 0-ás gomb megnyomását követően,
  • Takarék VideoBankon keresztül,
  • postai úton a Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. címre, illetve
  • benyújthatja a Takarékbank bármely bankfiókjában.

 

A befizetések elszámolása

 

A befizetések tekintetében a Polgári Törvénykönyv szerinti elszámolási sorrendet alkalmazzuk azzal, hogy ha nincs felhalmozott tartozása, a befizetését kizárólag az esedékessé váló tartozásra fordítjuk. Ha korábbia moratóriumot megelőző - időszakból fennálló tartozása van, illetve ha a moratórium időszaka alatt halmozódott fel tartozás, akkor a lentiek szerint történik az elszámolás:

 

Az Ön befizetései elsősorban - a moratóriumi időszak előttről hozott, illetve a moratórium alatt meg nem fizetett - felgyűlt tartozásra kerülnek elszámolásra.

 

A befizetéseket, a szerződés szerint esedékes havi törlesztőrészletek elszámolására fordítjuk, amennyiben nincs felgyűlt tartozása.

 

Amennyiben nincs felgyűlt tartozása és a befizetett összeg nem éri el a teljes havi törlesztés mértékét, a befizetett összeget – díj, kamat, tőke – sorrendben számoljuk el az adós adott havi törlesztőrészletére (a különbözet tekintetében a moratórium hatálya alatt marad).

 

Amennyiben nincs hátralékos tartozása és a befizetés meghaladja az esedékes havi törlesztés mértékét, úgy a különbözetet a következő havi törlesztőrészlet elszámolásához használjuk fel (amennyiben nem kíván élni az előtörlesztéssel a kölcsön/hitelszerződésében rögzített vonatkozó általános feltételek szerint).

 

Ha bevételeiben időközben kedvezőtlen változás történik, akkor az érintett hónapra esedékes  törlesztőrészletének meg nem fizetésével - automatikusan, minden külön nyilatkozattétel-, vagy intézkedés nélkül – visszakerülhet a fizetési moratórium hatálya alá.

 

A Takarékbank az egyik legtöbb ügyfelet kiszolgáló, felelős hitelintézetként elkötelezett annak érdekében, hogy Magyarország a lehető legkisebb nemzetgazdasági kárt szenvedje el a világjárvány hatására. A legjobb gyakorlatnak számító megoldások alkalmazása és ügyfeleink számára történő biztosítása érdekében ezért szoros egyeztetéseket folytatunk a szakmai szervezetekkel, a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Nemzeti Bankkal.

 

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos tájékoztatást a Részletek gombra kattintva olvashatja!

 

Részletek