Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása

Így kerek az otthon

Takarék CSOK+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel és Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

 

THM: 3,10% - 3,20%

 

Ide kattintva megtudhat mindent a CSOK 2019. július 1-től hatályba lépett változásairól!

Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása - www.takarekbank.hu
Érdekelnek a részletek, visszahívást kérek

 

Most az otthona is nagyobb lehet, nem csak a családja!

Igényeljen állami támogatással nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt a Takarékbank hálózatában!

 

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

 

Új lakás építéséhez és vásárlásához igényelhető a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2019. július 1. napjától már használt lakás vásárlásához, illetve Falusi CSOK mellé is igénybe vehető.

 

Igényelhető kamattámogatott hitel összege, és célja:

 

Normál településen

gyermekek száma

CSOK összege

OTK összege

használt lakás vásárlása, bővítése

új lakás építése, vásárlása

egy gyermek

600 000 Ft

600 000 Ft

-

kettő gyermek

1 430 000 Ft

2 600 000 Ft

10 000 000 Ft

három gyermek

2 200 000 Ft

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

négy vagy több gyermek

2 750 000 Ft

*Használt lakás bővítése esetén nem igényelhető a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel.

 

 

Preferált kistelepülésen (Falusi CSOK mellé)

gyermekek száma

CSOK

összege

OTK

összege**

CSOK összege

OTK összege

használt lakás vásárlása, valamint egyidejű korszerűsítése és/vagy bővítése

meglévő lakás korszerűsítése és/vagy bővítése

egy gyermek

600 000 Ft

-

300 000 Ft

-

kettő gyermek

2 600 000 Ft

10 000 000 Ft

1 300 000 Ft

5 000 000 Ft

három gyermek

10 000 000 Ft

15 000 000 Ft

5 000 000 Ft

7 500 000 Ft

**Vásárlásra legfeljebb a CSOK fele fordítható, a másik felét a korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni.

 

A preferált kistelepülések listája.

 

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények

 

 • nem számítunk fel folyósítási díjat
 • nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül1
 • az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan1
 • visszatérítjük a közokiratba foglalás díját maximum 30 000 Ft-ig2

 

 

Miért előnyös a Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

 • Kedvező: kamata az állam által kamattámogatással biztosított, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb, a vonatkozó jogszabály szerint akár 25 éven keresztül fix,évi 3,00%
 • Kiszámítható: 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok,legfeljebb 25 év kamattámogatás,ezáltalkönnyen tervezhetővé válnak a kiadások
 • Biztonságos: forint alapú, így nincs árfolyamkockázat

 

 

Kik vehetik igénybe és mik az igénylés feltételei?

 • Az igénylő:
  • magyar állampolgár vagy Magyarország területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
   • ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással vagy
   • hontalan jogállással rendelkezik
  • nem szerepel a központi hitelinformációs rendszerben, vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • Az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják.
 • A hitel igénylői a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követően 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, amelyet 90 napon belül a hitelintézet felé igazolni kötelesek.
 • A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, valamint – a jogszabály által nevesített esetekben a kiskorú gyermek is. Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és ha az eladó jogi személy, vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti, ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.

 

 

Egyéb igénylési feltételek:

 

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés (bővítés és/vagy korszerűsítés) esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön/támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja.
 • 180 napos (CSOK+15 OTK igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy középfokú/felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről
 • Igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • A hitelkérelmet vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, építés esetén pedig a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.

 

Egyéb igénylési feltételek Falusi CSOK igénylése esetén

 • 1 éves TB biztosítotti jogviszony bármely ingatlancél esetén, amennyiben egy vagy két gyermek utáni családi otthonteremtési kedvezményt igényel, illetve 2 éves TB biztosítotti jogviszony, amennyiben használt lakás vásárlásához, majd azt követően annak korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez, amennyiben három vagy több gyermek utáni családi otthonteremtési kedvezményt igényel

A büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni szükséges.

 

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől.

 

 

Milyen futamidővel igényelhető?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 vagy 15 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

 

A legfeljebb 10 millió Ft-os kamattámogatott kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt 

 • lakás hasznos alapterülete legalább 50 m2,
 • új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 80 m2.

 

A legfeljebb 15 millió Ft-os kamattámogatott kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt 

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

 

 

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

Új lakás építése esetén

 • A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik.
 • A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
 • Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül az Ön által megjelölt fizetési számlára, átutalással történik.

 

Lakás vásárlása esetén

 • A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
 • Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt, forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.

 

 

Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Lakásépítés esetén

A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése az Ön nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. Ezzel egyidejűleg szükséges a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

 

Lakásvásárlás esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

 

Reprezentatív példák:

 

Konstrukció

Takarék CSOK+10

Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,10%

3,14%

Törlesztőrészlet összege

55 677 Ft

55 677 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

13 375 080 Ft

13 413 590 Ft

A hitel teljes díja

3 375 080 Ft

3 413 590 Ft

 

Konstrukció

Takarék CSOK+15

Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

vásárlás

építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,10%

3,13%

Törlesztőrészlet összege

66 812 Ft

66 812 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

16 047 480 Ft

16 085 990 Ft

A hitel teljes díja

4 047 480 Ft

4 085 990 Ft

 

Konstrukció

Takarék CSOK+10 

Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítése/bővítése

Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

10 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,14%

3,20%

Törlesztőrészlet összege

55 677 Ft

27 840 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

13 413 590 Ft

6 732 710 Ft

A hitel teljes díja

3 413 590 Ft

1 732 710 Ft

 

Konstrukció

Takarék CSOK+15 

Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Hitelcél

Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása, valamint korszerűsítése/bővítése

Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

12 000 000 Ft

7 500 000 Ft

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Hitelkamatláb mértéke

3,00%

3,00%

THM

3,13%

3,16%

Törlesztőrészlet összege

66 812 Ft

41 759 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

16 085 990 Ft

10 073 270 Ft

A hitel teljes díja

4 085 990 Ft

2 573 270 Ft

 

Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel történt a számítás.

 

Jelzálog hitelfedezeti biztosítás

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példa, illetve a THM nem tartalmazza.Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező, ezért a számlavezetés díját a reprezentatív példa nem tartalmazza.
 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2022. november 01. napjától érvényes kondíciók alapján. A THM értékek Takarék CSOK+10 esetén 10 millió, Takarék CSOK+10 Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése esetében 5 millió, Takarék CSOK+15 esetében 12 millió, valamint Takarék CSOK+15 Preferált kistelepülésen meglévő lakás korszerűsítése/bővítése esetében 7,5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.
A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%.
A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.
1 A kedvezmények 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek.
2 A kedvezmény 2021. december 01. napjától visszavonásig érvényes.
 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékbank Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz. Az Önhöz legközelebbi bankfiókot a következő oldal segítségével keresheti meg https://www.takarekbank.hu/atm-fiok#

 

A hatályon kívüli hirdetmények, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok és egyéb dokumentációk megtekinthetőek a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/hitelek1 oldalon.


Kapcsolódó dokumentumok:

Archív dokumentumok
A termékhez kapcsolódó, korábban hatályban lévő dokumentumok, valamint a már nem értékesített termékeink kapcsolódó dokumentumai az alábbi linken találhatók.

Figyelmeztetés új csalási módszerre keresőalkalmazásokon keresztül!

A csalók új elkövetési módszert használnak, amely miatt a Takarékbank ügyfelei is veszélybe kerülhetnek. Az ismert keresőalkalmazások (pl. Google, Bing) felületén fizetett hirdetések jelennek meg: amennyiben az ügyfél a Hitelintézet nevére, vagy a Hitelintézet nevére és a „netbank” szóra keres, akkor az első találatok egyike egy a Hitelintézet nevére emlékeztető, valójában csaló oldalra mutató találatot jelenít meg.

 

Bővebben