Energiatakarékos otthon végig fix kamattal

Mi az NHP Zöld Otthon Program?

 

Az MNB 2021. október 4-én elindította – a Növekedési Hitelprogram részeként – az NHP Zöld

Otthon Programot. A program elsődleges célja a magas energiahatékonyságú ingatlanok iránti

kereslet erősítése, mivel 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén már csak olyan

épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyek legalább BB minősítésűek (vagyis

közel nulla energiaigényűek).

 

Milyen termékeket igényelhet a Program keretében?

 

- Takarék NHP Zöld Otthon Lakáshitel

  THM: 2,77% - 2,80%

 

- Takarék NHP Zöld Otthon CSOK+10 vagy CSOK+15

  Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel

  THM: 0,03% - 0,10%

MNB NHP Zöld Otthon Program keretében nyújtott Lakáshitelek - www.takarekbank.hu

Miért előnyös az NHP Zöld Otthon Lakáshitel?

 

 • Kiszámítható:
  • A kamat a futamidő végéig rögzített- a feltételeknek való megfelelés esetén-, így a törlesztő részlet a futamidő teljes ideje alatt nem változik.
  • A folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak, nem haladják meg az MNB által meghatározott mértéket.
  • Lakás-takarékpénztári megtakarításából teljesített előtörlesztés díjmentes.

 

 • Gyors:
  • Új lakás vásárlása esetén legfeljebb 15 (ha Takarék NHP Zöld CSOK OTK is igénybevételre kerül: 20) munkanap, új lakás építése esetén legfeljebb 25 (ha Takarék NHP Zöld CSOK OTK is igénybevételre kerül: 40) munkanap alatt elbíráljuk a hitelkérelmét, az értékbecslés rendelkezésre állásától.
  • Legfeljebb 2 munkanap alatt megtörténik a folyósítás, amennyiben teljesíti a feltételeket.

 

 • Kedvező:
  • Otthonteremtési kamattámogatás esetén 0%-os a fizetendő kamat.

 

 

Milyen célokra igényelhető?

Magyarország területén lévő

 • új lakás vásárlása,
 • új lakás építése,
 • az új lakáshoz kapcsolódó gépkocsitároló, tároló (a hitel tárgyát képező új lakással egyidejű) építése/vásárlása.

 

Vannak elvárások az új lakás építésére vagy vásárlására vonatkozóan?

 

Igen, az új lakásnak energiahatékonynak kell lennie.

Akkor minősül energiahatékonynak, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint meghatározott összesített energetikai jellemző számított értéke (primer energiaigény) az Új lakásra vonatkoztatva legfeljebb 90 kWh/m²/év, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rend. szerinti BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik.

 

A BB osztály eléréséhez az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni, melyek az alábbiak lehetnek:

Tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, fapellet, agripellet; nap-, szél-, vízenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia; illetve a távhő is bizonyos esetekben.

 

Kik vehetik igénybe?1

 • Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező természetes személyek, akik 18. életévüket betöltött cselekvőképes magyar állampolgárok, és magyarországi állandó lakóhellyel rendelkeznek.

 

Mekkora az igényelhető hitelösszeg?

 • Minimum 2 millió Ft
 • Maximum 70 millió Ft2

 

Milyen futamidővel igényelhető?

 • Minimum 6 év
 • Maximum 25 év

 

A Takarék NHP Zöld Otthon Lakáshitel kombinálható családi otthonteremtési kamattámogatással (továbbiakban: Zöld CSOK+10 vagy 15 Otthonteremtési Kamattámogatott hitel) 0%-os kamattal,

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 millió Ft hitelösszegig,
 • 3 gyermek esetén legfeljebb 15 millió Ft hitelösszegig,

 

ha megfelel a 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet szerinti otthonteremtési kamattámogatás és az NHP Zöld Otthon Program feltételeinek is.

 

Kamatok és THM:

 

Konstrukció

Takarék NHP Zöld Otthon Lakáshitel

Kamatozás

futamidő végéig rögzített kamatozással

Induló éves kamat

2,50%

THM

minimum

maximum

2,77%

2,80%

 

Konstrukció

Takarék NHP Zöld Otthon CSOK+10 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel

Takarék NHP Zöld Otthon CSOK+15 Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel

(NHP ZOP CSOK OTK)

Kamatozás

futamidő végéig rögzített kamatozással

Bruttó kamat

2,50%

Kamattámogatás

2,50%

Ügyleti kamat

0%

THM

minimum

maximum

0,03%

0,10%

 

Milyen kedvezményeket vehet igénybe?3

 • A szerződés közokiratba foglalásának díját 50 ezer forintig.
 • A folyósítási díj összegét.
 • Legfeljebb 6.000 Ft értékben, a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén térképmásolat lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Banknál kéri le a TakarNeten keresztül.
 • Egy ingatlan fedezetre vonatkozó értékbecslés díját, a(z első) folyósítást követő 30 napon belül.

 

 

Reprezentatív példák:

 

  Takarék NHP Zöld Otthon Lakáshitel

Hitelcél

új lakás vásárlás

új lakás építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló jelzálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

fix kamatozás

fix kamatozás

Hitel teljes összege

5.000.000 Ft

5.000.000 Ft

Hitel futamideje

20 év

20 év

Hitel devizaneme

Forint

Forint

Törlesztőrészletek száma

240 db

240 db

Hitelkamatláb éves mértéke

2,50%

2,50%

THM

2,77%

2,80%

Törlesztőrészlet összege

26 584 Ft

26 584 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

6 487 396 Ft

6 499 910 Ft

A hitel teljes díja

1 487 396 Ft

1 499 910 Ft

 

Konstrukció

Takarék NHP Zöld Otthon CSOK+10/

CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott hitel

Hitelcél

új lakás vásárlás

új lakás építés

Fedezet

a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog kerül bejegyzésre

Hitelező/Hitelközvetítő

Takarékbank Zrt.

Takarékbank Zrt.

Hitelkamat típusa

Változó kamatozás

Változó kamatozás

Hitel összege

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Hitel devizaneme

HUF

HUF

Hitel futamideje

20 év

20 év

Törlesztőrészletek száma

240

240

Éves hitelkamatláb mértéke

0%

0%

THM

0,02%

0,10%

Törlesztőrészlet összege

20 833 Ft

20 833 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg

5 012 520 Ft

5 051 030 Ft

A hitel teljes díja

12 520 Ft

51 030 Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok és az MNB NHP Zöld Otthon Hitel tekintetében meghatározott elvárásai figyelembevételével történt a 2021. október 04. napjától érvényes kondíciók alapján.

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat és nem tükrözi a hitel kamatkockázatát!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg ismeretének hiányában – a reprezentatív példában szereplő THM értékek nem tartalmazzák.

 

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

A Zöld Otthon Lakáshitelekre vonatkozó további információkat és feltételeket a Bank Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata és a Lakossági Jelzáloghitelezés Általános Szerződési Feltételei valamint a Zöld Otthon Program keretében nyújtott jelzáloghitelek Hirdetménye tartalmazza, amelyeket a Takarékbank ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és a takarekbank.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz és az Önhöz legközelebbi bankfiókot a takarekbank.hu/atm-fiok oldal segítségével keresheti meg.

 

A termékek az MNB NHP Zöld Otthon Programjának keretében nyújtott lakáshitelek.

 

1 A kölcsön igénylésének további általános feltételeit a mindenkor hatályos Zöld Otthon Lakáshitel Termékismertető tartalmazza.

2Ezen keretbe értve azt is, amennyiben a Zöld Otthon Lakáshitelhez az Adós Takarék Zöld CSOK+10 vagy CSOK+15 Otthonteremtési Kamattámogatott Lakáshitelt is igénybe vesz.

3 A kedvezmények 2021. október 04. napjától visszavonásig érvényesek.


Kapcsolódó dokumentumok:

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatos tájékoztatást a Részletek gombra kattintva olvashatja!

 

Részletek