Takarék Nyugdíj-előtakarékossági Számla - www.takarekbank.hu

  

A Takarék Nyugdíj-előtakarékossági Számlán szabadon dönthet nyugdíjcélú megtakarításairól, amelyek adómentesen és akár 20%-os adó-visszatérítéssel gyarapodhatnak.*

 

 

A TAKARÉK NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁRÓL

 

A Takarék Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (Takarék NYESZ számla) szabadon dönthet nyugdíjcélú megtakarításainak összetételéről, amelyek a feltételek fennállása esetén adómentesen és akár adó-visszatérítéssel gyarapodhatnak.

A Takarék NYESZ számlával rendelkező Ügyfeleink az általuk a számlára befizetett összeget forintban denominált értékpapírokba fektethetik, majd a teljes időszak alatt szabadon változtathatják a portfoliójuk összetételét. Többek között vásárolhatnak befektetési jegyeket, a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírokat, valamint magyar állampapírokat.

 


A TAKARÉK NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLA ELŐNYEI

 

Előtakarékossági támogatás/adó-visszatérítés:

 • A számlatulajdonos a befizetések összege után adó-visszatérítésre jogosult, azaz adóbevallásában rendelkezhet az adóévben általa a számlára befizetett összeg 20%-nak, de maximum 100.000 Ft-nak a Nyugdíj-előtakarékossági Számlájára történő átutalásáról.
 • Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg több adó-visszatérítésre jogosító megtakarítással is rendelkezik (önkéntes kölcsönös pénztárak, nyugdíj-előtakarékosság, nyugdíjbiztosítás), akkor az adókedvezmény összege (együttesen) nem haladhatja meg a 280.000 forintot.

 

A befizetések után érvényesíthető 20%-os adó-visszatérítés az állami adóhatóság részére megfizetett személyi jövedelemadóból igényelhető vissza, tehát maximum ennek mértékéig terjedhet az előtakarékossági támogatás.

A nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkozó feltételeket, az adókedvezmény mértékét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg és ezen jogszabályok változása esetén azok változhatnak.

 

 

Adómentesség:

 

A befektetőknek tőkejövedelmeikkel kapcsolatban a megszerzett kamatjövedelemből- és/vagy árfolyamnyereségből származó jövedelem után adófizetési kötelezettsége keletkezik. A számlatulajdonos Takarék NYESZ számlán elhelyezett befizetéseinek összege után befektetéseinek nyereségei és hozamai (kivéve az osztalékból származó jövedelem) adómentesek*, abban az esetben, ha a számláról történő kifizetés, átutalás, vagy átvezetés nyugdíjszolgáltatásnak minősül és a számlanyitás a kifizetés évét megelőző 10. adóévben, vagy azt megelőzően történt.

 

 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél elérhető kedvezmények:

 

 • Számlanyitási díj nélkül nyithat Takarék NYESZ számlát.
 • Valamennyi, a számlához kapcsolódó vételi megbízását díjmentesen teljesítjük.

 


KIKNEK AJÁNLJUK A TAKARÉK NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁT?

 

A Takarék NYESZ számlatermékünket minden olyan belföldi természetes személynek ajánljuk,

 • aki időben szeretné biztosítani magának a nyugodt nyugdíjas éveket,
 • aki kötelezettségektől mentesen, saját maga szeretne dönteni megtakarításának összetételéről,
 • akinek számít, hogy befektetett nyugdíjcélú megtakarításai és/vagy árfolyamnyereségből származó jövedelme adómentesen gyarapodjon,
 • aki a Takarék NYESZ számlára történő befizetések összege után évente igényelhető adó-visszatérítéssel* kívánja növelni a számlán lévő megtakarításait,
 • aki szeretné kihasználni a tőkepiacon elérhető befektetések hozamlehetőségeit.

 


AMIT A TAKARÉK NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁRÓL TUDNI KELL:

 

 • A számla két részből áll: nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlából és nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlából. A két számla kizárólag egyszerre nyitható és egyszerre szüntethető meg.
 • Takarék NYESZ számlát az a magánszemély nyithat, aki a számlanyitással egyidejűleg legalább 5.000 Ft befizetést teljesít a számlára.
 • Amennyiben a magánszemély egyidejűleg több érvényes nyugdíj-előtakarékossági számla vezetésére vonatkozó megállapodással is rendelkezik, az Szja tv. értelmében az elsőként adott nyilatkozat alapján jelzett nyugdíj-előtakarékossági számla minősül nyugdíj-előtakarékossági számlának (amíg ezen számla vezetésére kötött megállapodás fennáll). Több számla tekintetében tett nyilatkozat esetében a NYESZ-R megjelölés arra a számlára vonatkozik, amelyre korábban tette meg e nyilatkozatát. Az azonos keltezéssel adott több nyilatkozat esetében egyik sem érvényes.
 • A magánszemély által adott nyilatkozat alapján a Bank „NYESZ-R” jelzéssel látja el a számlát.
 • Takarék NYESZ számlaszerződést nyugdíjas Ügyfeleink is köthetnek, azonban adómentesen kizárólag a számlanyitás adóévét követő 10. adóévben vagy azt követően igényelhetnek kifizetést a számláról.
 • Amennyiben a Takarék NYESZ számlaszerződés úgy kerül megszüntetésre, hogy az nem minősül nyugdíjszolgáltatásnak (az Ügyfél még nem nyugdíjas és/vagy a számlanyitás után még nem telt el 10 év), akkor az Ügyfélnek SZJA és SZOCHO fizetési kötelezettsége is keletkezik, valamint az igénybe vett előtakarékossági támogatás összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetnie.
 • A Takarék NYESZ számlán kizárólag forintban denominált értékpapír helyezhető el.
 • Nincs rendszeresen fizetendő minimális összeg.
 • Az előtakarékoskodó halála esetén a Takarék NYESZ számla egyenlegének összege egyenes ági rokonok és házastárs által illetékmentesen örökölhető.

 

*A feltüntetett állami támogatás (adó-visszatérítés) mértéke és a kamatjövedelemből és/vagy árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó adómentesség szabályai a vonatkozó jogszabályok változása esetén (így különösen az adójogszabályok változása esetén) módosulhatnak. Az adó-visszatérítés összege és az adómentesség mértéke függ az Ügyfél által az adóév során teljesített befizetések összegétől és a jogszabályban előírt feltételek teljesítésétől.
 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk,hogy tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbank/e-Bank/Mobilapp szolgáltatásban 2021.12.05. 00:00 órától 2021.10.05. 04:00 között fennakadások várhatóak, rövidebb szakadozások fordulhatnak elő, továbbá a Takarékbank SMS szolgáltatása sem lesz rövidebb ideig elérhető. A Netbank belépéshez, illetve a tranzakciók indításához szükséges SMS-ek és a kártyatranzakciós tájékoztató,továbbá a netes bankkártyás vásárlást jóváhagyó SMS-ek nem kerülnek majd azonnal kiküldésre.

Köszönjük megértését és türelmét!

 

Takarékbank Zrt.