Takarék Családi Kedvezmény

Takarék Családi Kedvezmény - www.takarekbank.hu

Ki jogosult igénybe venni?

A Takarék Családi Kedvezmény igénybevételére jogosult azon 18 év alatti Ügyfél:

 

  • akinek közeli hozzátartozója* / hozzátartozója** az igénybejelentés időpontjában már rendelkezik Takarék Lakossági Bankszámla+-al vagy Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlával vagy Takarék Aktivitás Lakossági Bankszámlával ÉS arra vonatkozóan teljes körűen teljesülnek az alábbi feltételek:
    • a számlára havonta legalább 50.000 Ft összegben rendszeres jóváírás érkezik más ügyfél számlájáról, és
    • a számlára a kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás más ügyfél számlájáról,

 

  • és a hozzátartozó / közeli hozzátartozó fenti számlájáról a kedvezménnyel érintett kiskorú Takarék Lakossági Bankszámla+ számlájára, minden hónapban legalább egy, bármilyen összegű jóváírás érkezik.

 

Mennyi a kedvezmény?

 

A fenti feltételek teljesülése esetén a 18 év alatti Ügyfél részére vezetett

 

  • Takarék Lakossági Bankszámla+ számla Csemete kedvezménnyel számlavezetési havi díja 0 Ft vagy
  • Takarék Lakossági Bankszámla+ számla Ifjúsági I. kedvezménnyel számlavezetési havi díja 0 Ft

 

A tájékoztatás nem teljes körű. A bankszámla igénylés és a számlavezetési díjkedvezmény részletes feltételeit, a Takarék Lakossági Bankszámla+ Hirdetmény és a Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A fenti díjak, a Takarék Lakossági Bankszámla+-ra vonatkozó, 2018.09.03-tól hatályos Hirdetmény  szerint kerültek feltüntetésre.

 

* Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 1.) szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

** Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (8:1.§ 2.) szerint: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. E törvény alkalmazásában testvérnek minősül a féltestvér is.

Hiteltörlesztési moratórium

Hitele van és tovább törlesztene? Már a NetBankon keresztül is nyilatkozhat!

 

RÉSZLETEK