Új számla jogszabályi tiltás miatt - hagyatéki eljárás kivételével - nem nyitható.

 

Az SMSZ számla lényege, hogy a számlatulajdonos által befizetett összeget valamennyi, a vonatkozó, fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály alkalmazásában a befizetés időpontjában (készpénzbefizetés, ügyfél nevére szóló számláról történő beutalást követően) megszerzett - ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik -, belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni.

 

1. SMSZ számla nyitásával és a számlára történő befizetéssel kapcsolatos szabályok

 

  • 2017. január 18-tól nem nyitható
  • A számlanyitásnak feltétele volt, hogy az ügyfél a számlanyitással egyidejűleg legalább öt millió forintot elhelyezzen a számlán.
  • A pénzszámlán csak a számlatulajdonos által befizetett vagy átutalt pénzt, a befektetési eszközök értékesítéséből származó ellenértéket és az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési eszközök hozamát lehet jóváírni. A lekötési időszak alatt, a lekötött pénzösszeg a hozamok jóváírásán kívül, további befizetéssel nem növelhető.

 

2. Stabilitás Megtakarítási Számlára az MTB Zrt. az alábbi, általa forgalmazott pénzügyi eszközöket értékesíti:

 

Az értékpapírszámlán kizárólag a magyar állam, illetve az EGT más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapír helyezhető el és tartható nyilván:

 

  • Államkötvények
  • Lakossági Magyar Állampapírok
  • Diszkont kincstárjegyek

 

3. Stabilitás Megtakarítási Számláról történő kifizetési lehetősége a számla megszüntetése nélkül

 

 A számla egyenlege csökkenthető a futamidő alatt. Az adó megállapítása az eltelt idő és a lentebb részletezett adókulcsok alapján kerül a kifizető által megállapításra és levonásra.

 

4. Stabilitás Megtakarítási Számla megszűnése/megszüntetése illetve a vonatkozó adózási szabályok

 

Az SMSZ-en elhelyezett eszközöket és azok hozamát a személyi jövedelemadón kívül más adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli. A személyi jövedelemadó mértéke megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezése szerinti évének első napján hatályos, természetes személyek kamatjövedelmére vonatkozó adómértékkel. A jövedelem után a megállapított adóalapból az adót az MTB Zrt állapítja meg, vonja le, fizeti meg és – magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként, bruttó módon – vallja be az állami adóhatóságnak.

 

Ha az SMSZ Számla 2015. július 1.-je és 2016. július 1.-je között nyitott, akkor az adófizetési kötelezettség a kifizetett összeg 10%-a.

 

Ha az SMSZ Számla 2015. július 1.-je előtt vagy 2016. július 1.-je után nyitott és az adófizetési kötelezettség keletkezése és a megnyitása között eltelt idő kevesebb mint 3 év, akkor az adó alapja a kifizetett összeg 200%-a; legalább 3 év, de kevesebb mint 4 év, akkor az adó alapja a kifizetett összeg 100%-a; legalább 4 év, de kevesebb mint 5 év, akkor az adó alapja a kifizetett összeg 50%-a; legalább 5 év, akkor a kifizetés után nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

 

Ezekben az esetekben az adófizetési kötelezettség mértéke megegyezik az adókötelezettség keletkezése évének első napján hatályos, a természetes személyek kamatjövedelmére vonatkozó adómértékkel.

 

5. Díjak, jutalékok, költségek

 

A Stabilitás Megtakarítási Számla vezetéséért, valamit a számlán végrehajtott tranzakciókért az MTB Zrt. a mindenkor hatályos Díjtételek jegyzékében közétett díjat számolja fel, melynek időarányos része havonta esedékes. Amennyiben a Díjtételek jegyzéke eltérően nem rendelkezik, a SMSZ számla esetében is a normál értékpapír és ügyfélszámla vezetésére, illetve az azon végrehajtott tranzakciókra vonatkozó kondíciók az irányadóak.

Az MTB Zrt. a számlavezetési díjat valamennyi SMSZ számlán külön felszámolja. Az MTB Zrt. jogosult az Üzletszabályzat rendelkezéseit új befektetési és/vagy kiegészítő szolgáltatás bevezetésekor kiegészíteni, továbbá, a bel- és külföldi pénz- és tőkepiaci viszonyok (különösen rendkívüli piaci helyzet) esetén a jogszabályok, hatósági előírások, így különösen a szabályozott piacok, illetve a KELER Zrt. szabályzatai változásainak megfelelően, vagy a banki üzletmenet, illetve üzletpolitika megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, az Üzletszabályzat bármely rendelkezését, ideértve az Üzletszabályzat valamennyi mellékletét és a Díjtételek jegyzékét is, egyoldalúan módosítani. Az MTB Zrt. az Üzletszabályzat módosításáról, annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően, értesíti ügyfeleit. Amennyiben a számlatulajdonos a változás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni.

 

6. Stabilitás Megtakarítási Számla hordozhatósága

 

Nem hordozható

 

7. Örökléssel kapcsolatos szabályok

 

A számlatulajdonos halála esetére vonatkozóan írásban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet egy erre a célra rendszeresített elhalálozási rendelkezésen. Amennyiben a számlatulajdonos halála esetére kedvezményezettet jelöl, akkor az SMSZ, illetve az azon nyilvántartott eszközök nem képezik a hagyaték részét. Az örökhagyó által nyitott SMSZ számlát úgy kell tekinteni, mintha a kedvezményezett, illetve az örökös által került volna megnyitásra („a számlatulajdonos befizetését a kedvezményezett, illetve örökös befizetésének kell tekinteni”). Ebből következően az örökhagyó által nyitott SMSZ számla feletti rendelkezési jogosultság automatikusan átszáll az örökösre, illetve a kedvezményezettre.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbank a koronavírus-járvány (COVID-19) további terjedésének megakadályozása érdekében kiemelten kéri a következő intézkedések betartását:

 

- a bankfiókba való belépéskor - hat éves kor felett - az orrot és a szájat folyamatosan elfedő arcmaszk viselése kötelező,
- az ügyféltérben, csak azon ügyfelek tartózkodhatnak, akiknek ügyintézőinknél az ügye intézése folyamatban van,
- fiókon kívüli várakozás esetén kérjük a biztonságos távolság (minimum 1,5 méter) betartását.

 

Pénzügyeit gyorsan, biztonságosan a Takarék Netbankban és VideoBankon keresztül is intézheti, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában a 06 1 311 3110-es telefonszámon.

 

Kérjük megértését és segítő együttműködését. Közös érdekünk a járvány további terjedésének megelőzése.