Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank tájékoztatása a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2018. szeptember 3-i (EU) 2018/1212 Bizottsági Rendelet és ahosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019 évi LXVII.tv. SRD2 (Shareholder Rights Directive) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről

 

A 2020. szeptember 03-tól hatályba lépő törvény és az (EU) Bizottságának 2018/1212 végrehajtási rendelete szabályozó intézkedéseket vezet be a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzésére, a résztvevő piaci szereplők közötti információ áramlás egységesítésére sztenderdizált üzenetek és előre definiált határidők előírásával.

 

Az érintett társasági események:

 

Részvénykönyvi megfeleltetés: A részvényesek azonosítása, mely folyamat biztosítja a jogi és technikai kereteket a kibocsátó számára a részvényesek adatainak összegyűjtésére.

 

Közgyűlések lebonyolításának támogatása: A közgyűlési értesítések fő célja, hogy a részvényesnek lehetőséget biztosítson a részvételre, szavazásra vagy a részvényes harmadik felet jelölhessen meg a szóban forgó jogoknak a részvényes kifejezett engedélyével és utasítására való és a részvényes javára történő gyakorlására.

 

Közgyűléstől eltérő társasági esemény értesítések: A kibocsátó köteles a közvetítők részére átadni azokat az információkat, amelyek szükségesek a részvényesi jogok gyakorlásához pl. osztalékfizetés, összeolvadás, kiszorítás, vételi ajánlat, részvény felosztás, alaptőke változás stb.

 

Határidő: A törvény rendelkezései szerint az adott kereskedési napon 16:00-ig kapott társasági esemény értesítőket még aznap, a kereskedési napon 16:00 után kapott információkat a következő kereskedési napon 10:00-ig kell továbbítania a résztvevőknek a következő közvetítő vagy a végső befektetők részére.

 

Törvényi kötelezettségünk, hogy a tőzsdei részvényekkel rendelkező befektetőink, részvényeik kibocsátójától érkező tájékoztatásokról időben értesüljenek.

 

A Bank a rendelkezésére álló információkat - a részvényesi jogok gyakorlására a tőzsdén jegyzett társaságokban - a részvényesek felé történő továbbításának megkönnyítése érdekében a honlapján az alábbi helyen teszi közzé:

 

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/reszvenyesi-tajekoztatasok

 

Az e-mail címmel rendelkező ügyfeleinknek e-mailben küldjük meg az aktuális információkat, az e-mail címmel nem rendelkező ügyfeleinknek javasoljuk, hogy hívják az alábbi számon ügyfélszolgálatunkat és adják meg e-mail címüket.

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk a takareksrd2@takarek.hue-mail címen, vagy hívják ügyfélszolgálatunkat 7×24 órában a +36/1/311-3110-es telefonszámon.

 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Kérjük, válasszon az alábbiak közül:

Tájékoztatás a hitelkamatok maximumának bevezetéséről (kamatstop)

részletek