Munkáltatói Hitel - Takarékbank

Önkormányzati, munkáltatói támogatások, kölcsönök folyósítása

1. Önkormányzati támogatások és kölcsönök kezelése

 

Az önkormányzatok a Rendelet 23. §-a alapján kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére

  • lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,
  • lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához,
  • lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakással kapcsolatos költségeik viseléséhez.

 

A helyi támogatás odaítélésének feltételeit - az építés, a szervezés és a megszerzés módjától függetlenül, kizárólag a rászorultságra tekintettel - az önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Ha a helyi támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg adó-visszatérítési támogatást1, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani.

A Takarékszövetkezetnek célszerű együttműködési megállapodást kötnie az önkormányzatokkal az önkormányzati támogatások folyósítására és kölcsönök beszedésére. A támogatások kezelésével összefüggő költségeket általában az önkormányzatok térítik meg, de lehet, hogy a támogatott személy fizeti.

 

 

2. Munkáltatói kölcsönök és támogatások kezelése

 

A munkáltatók kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak saját belső szabályaik alapján munkavállalóik részére.

 

A Személyi jövedelemadó törvény alapján adómentes:

a lakáscélú felhasználásra, lakás korszerűsítésére az alkalmazottnak pénzintézet útján, annak igazolása alapján adott vissza nem térítendő munkáltatói támogatás (ideértve a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelből elengedett összeget is), a vételár, vagy az építési költség igazolt összegének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is az utolsó folyósítástól számított legfeljebb 5 évenként 1 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét, azzal, hogy lakáskorszerűsítés alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat növelését kell érteni; a pénzintézet évi egy alkalommal, január hó 31-éig az előző évi ilyen támogatásról az adóhatóságnak adatot szolgáltat.

 

Amennyiben a munkáltató kamatmentesen vagy a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújtott a munkavállalójának lakáscélú hitelt, amelyet a munkáltató pénzintézet útján, annak igazolása alapján a munkavállalójának olyan lakása építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez nyújtotta, amely lakás nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét, úgy a hitel kamatának a jegybanki kamatmértékhez viszonyított különbözete (kamatkülönbözet) után nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Lakáskorszerűsítés alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat növelését kell érteni.

 

(Az előző bekezdésnek nem megfelelő kamatmentes vagy jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújtott egyéb (pl. lakáscélú, de nem méltányolható) munkáltatói hitelek esetén a hitel kamatának a jegybanki kamatmértékhez viszonyított különbözete a magánszemélynek olyan bevétele, amelynek egésze jövedelem. A kamatkülönbözetet évenként utólagosan, az adóév végén kell megállapítani az adóévben esedékes tényleges kamat és a december 31-én (illetőleg a hitel visszafizetés vagy átvállalás időpontjában) érvényes jegybanki alapkamat szerint számított összeg különbözeteként.)

 

A takarékszövetkezetnek célszerű együttműködési megállapodást kötnie a munkáltatókkal a munkáltatói támogatások folyósítására és kölcsönök beszedésére. A támogatások kezelésével összefüggő költségeket az együttműködési megállapodásnak megfelelően a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján a munkáltató vagy a munkavállaló fizeti.

 

1 Az adó-visszatérítési támogatás 2005. február 1-jétől megszűnik. A 2005. január 31. napján hatályos szabályozás akkor alkalmazható, ha az adásvételi szerződés megkötésére, illetve az építési engedély kiadására 2005. február 1-je előtt került sor.

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 25-én a Parlament elfogadta A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény módosítását, mely szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

Részletek