Költség-haszon kalkulátor

Előzetes tájékoztató befektetési termékek közötti váltás esetén a befektetésekhez kapcsolódó díjakról, költségekről és a termékváltás várható előnyeiről

Termékek közötti váltás

Eladásra szánt termék típusa:
Eladásra szánt termék kockázati kategóriája [1-7]:
Eladásra szánt termék pótfedezet igénye:
Eladásra szánt termék értékesítési csatornája:
Eladásra szánt termék ügylettípusa:
Eladásra szánt termék számlatípusa:
---------------------------------------------------
Vételre szánt termék típusa:
Vételre szánt termék kockázati kategóriája [1-7]:
Vételre szánt termék pótfedezet igénye:
Vételre szánt termék értékesítési csatornája:
Vételre szánt termék ügylettípusa:
Vételre szánt termék számlatípusa:
---------------------------------------------------
Termékek közötti váltás értéke:
Termékek közötti váltás értéke forintban:
Díjjegyzék kategória:

Összegzés


A tervezett termékcsere hatására az előzetesen kalkulálható összköltség szintje:

A tervezett termékváltással járó kockázat, azaz a potenciális veszteség, illetve a jövőbeli teljesítményből várható hozam lehetősége:

Fentiek ismeretében a kiválasztott befektetések közötti váltásból származó előnyök az ügyfél portfóliója számára:


- A termékek közötti váltás költségkategóriánként részletezett értékei a lenti táblázatokban kerültek feltüntetésre.

- A befektetések jövőbeni pénzáramlása sokszor előre nem ismert, ezért a várható hozam sem számszerűsíthető.

- A piaci környezet változása, de akár egyéb körülmények is jelentős mértékben befolyásolhatják a választott befektetések jövőbeli hozamát. A múltbéli teljesítmény, hozam nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítmény és hozam nagyságára.Eladásra szánt termék költségei

Belépési, egyszeri költségek (HUF / %) Folyamatos költségek /év (HUF / %) Kilépési, egyszeri költségek (HUF / %) ÖSSZESEN (HUF / %)
SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK
• Számlavezetés
TERMÉKKÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN

A költségtáblában megjelenített eredmény azt mutatja meg, hogy egy adott pénzügyi eszközbe történõ befektetés esetén az összes költség levonását követõen elért hozam - azaz az adott pénzügyi eszközbe befektetõ ügyfél potenciális nyeresége - mennyivel lenne magasabb, ha semmilyen költség nem merülne fel. A kimutatás összegszerűen és százalékos formában kerül bemutatásra, ez utóbbi a termékek közötti váltás értékének arányában.


Vételre szánt termék költségei

Belépési, egyszeri költségek (HUF / %) Folyamatos költségek /év (HUF / %) Kilépési, egyszeri költségek (HUF / %) ÖSSZESEN (HUF / %)
SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK
• Számlavezetés
TERMÉKKÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN

A költségtáblában megjelenített eredmény azt mutatja meg, hogy egy adott pénzügyi eszközbe történõ befektetés esetén az összes költség levonását követõen elért hozam - azaz az adott pénzügyi eszközbe befektetõ ügyfél potenciális nyeresége - mennyivel lenne magasabb, ha semmilyen költség nem merülne fel. A kimutatás összegszerűen és százalékos formában kerül bemutatásra, ez utóbbi a termékek közötti váltás értékének arányában.Terméktájékoztató

Az alábbi gombokra kattintva a kiválasztott befektetési termékekkel kapcsolatban további részletes információ, illetve ha adott, a Kiemelt Információs Dokumentum (KID) érhetõ el »

Eladásra szánt termék:

Vételre szánt termék:


Tájékoztatjuk, hogy jelen költség-haszon kalkuláció tájékoztató jellegû, nem minõsül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak, Ön azért kapja, hogy tervezett befektetései költségeit mérlegelve, ezek ismeretében megalapozott döntést hozhasson befektetéseit illetõen. Felhívjuk figyelmét, hogy a számítások tájékoztató jellegûek, egy éves idõtartamra vonatkoztatva kerültek bemutatásra és becslésen alapulnak, melynek során a Bank az elõzetes költségbemutatás idõpontjában ismert, esetlegesen fizetendõ legmagasabb költségeket vette figyelembe. A költségek bemutatása az adókat nem tartalmazza, kizárólag a megvásárolni kívánt termékkel összefüggõ költségek kerültek kimutatásra.

A fentiek miatt az elõzetesen bemutatott, és az Ön által ténylégesen megfizetett költségek eltérhetnek. Az Ön által megfizetett költségekrõl készített kimutatást a Bank évente egyszer utólag küldi meg Önnek. A közvetlen költségek: az értékpapír megvásárlásával, tartásával és eladásával kapcsolatos költségek, a költségeket a forgalmazó, azaz a pénzintézet számítja fel. Az összes közvetlen költség összege csökkenti a befektetett összegre a befektetési idõtáv alatt elért pozitív hozamot, egyéb eredményt.

A konkrét egyedi ügylet vonatkozásában kérjen tájékoztatást munkatársainktól, továbbá a befektetési szolgáltatásokért felszámított költségekre és kapcsolódó díjakra vonatkozó részletes tájékoztatás található a Befektetési szolgáltatáshoz és kiegészítõ szolgáltatáshoz kapcsolódó - költség és díjtételek jegyzékében, amelyet megtalálhat a www.mtb.hu oldalon, valamint a közvetítõi kirendeltségeken.