Fizetési moratórium tájékoztató

 

Lakossági ügyfelek részére:

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

 

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

 

Vállalati ügyfelek részére:

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

 

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

 

 

 

Első fizetési moratórium tudnivalók (2020. március 19.-2020. december 31-ig)

 

A Takarékbank, jogszabályi kötelezettségének eleget téve az első (2020. március 19-től 2020. december 31-ig tartó) fizetési moratóriumot igénybe vevő - illetve az arra jogosult, de ezzel nem élő - minden ügyfele számára - függetlenül attól, hogy az 2021-ben is él-e/élt-e a kedvezménnyel – értesítő, úgynevezett lezáró levelet küldött.  Ez a levél pontos tájékoztatást adott arról, hogy az ügyfél az első fizetési moratórium igénybevétele alatt mennyi tőke-, kamat-, illetve díjtartozás megfizetésére kapott haladékot, és hogy ennek nyomán miként módosult – a törvény erejénél fogva – az eredeti szerződés futamideje.

 

Miért lehet akár több hónappal hosszabb a hiteltörlesztés, mint a moratóriumban eltöltött időszak?

 

Fontos, hogy a futamidő nem feltétlenül annyi idővel nő meg a moratórium lejáratát követően, mint amennyi időt az ügyfél eltöltött a moratóriumban. Ha például a hitel 10 hónapig nem került törlesztésre, akkor a futamidő akár 13-14, egyes esetekben 25-30 hónappal is meghosszabbodhat.

 

Ennek oka, hogy - a törvény értelmében a moratórium miatt - az ügyfeleknek a fizetési haladék után sem emelkedhet meg az eredeti szerződés szerinti havi törlesztőrészletük, ezért az úgynevezett fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőkét-, kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt évente egyenlő részletekben kell a meghosszabbodott futamidőben több hónapra elosztva megfizetni.

 

Ha azonban az eredeti szerződéses kamat referenciakamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített (vagyis a kamat változó és a futamidő végéig nem fix), az a moratórium alatt is változhat. Emiatt emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés tehát az eredeti szerződés szerinti, és nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak/díjaknak tulajdonítható.

 

A visszafizetendő összeg nagysága függhet még attól is, hogy a moratórium előtt az ügyfél mikor vette fel a hitelt. Minél közelebb van a hitelfelvétel időpontja a moratórium kezdő időpontjához, annál magasabb lehet a visszafizetendő összeg, ugyanis ilyenkor a törlesztőrészlet nagyobb részét (az annuitásos kamatozású hiteleknél jellemzően) még a kamatösszeg teszi ki.

 

LAKOSSÁGI (ANNUITÁS) KALKULÁTOR

 

Amennyiben szeretné tudni, hogy mennyivel hosszabbodott meg a futamidő és hogyan változott a hitel visszafizetendő összege az első fizetési moratórium alatt, számolja ki könnyedén kalkulátorunk segítségével.

 

Amennyiben a háztartás anyagi helyzete vagy a vállalkozás pénzügyi lehetővé teszi, szerződésmódosítás keretében (szerződésmódosítási díj megfizetése mellett) lehetőség van a törvény erejénél fogva meghosszabbodott futamidő rövidítésére, és magasabb törlesztőrészlet vállalására, így biztosítható, hogy a moratórium ellenére az eredeti futamidő mellett lezáruljon a hitel.

 

 

Második fizetési moratórium tudnivalók (2021. január 1-től 2021. szeptember 30-ig)

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelete alapján a második (2021. január 1-től először 2021. június 30-ig tartó) fizetési moratórium egységesen, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek hitelszerződéseire vonatkozik azzal, hogy mindazon lakossági és vállalati ügyfélre kiterjed a második fizetési moratórium, aki az első fizetési moratórium hatálya alatt állt.

 

A második fizetési moratórium alkalmazási időszakát a 317/2021 (VI. 9.) Kormányrendelet 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbította.

 

A meghosszabbított második fizetési moratóriummal (2021. január 1-től 2021. szeptember 30-ig) minden olyan ügyfelünk élhet,  akinek hitel-/kölcsönszerződése 2020. március 18. napján fennállt (nem felmondott) és ezen időpontig a hitelt/kölcsönt – akár részben is – kifolyósítottuk.

 

Amennyiben Ön 2020. december 31. napján élt a moratóriummal, úgy Önre vonatkozik a második fizetési moratórium, így bankunk annak hatályát automatikusan meghosszabbította 2021. szeptember 30. napjáig.

 

Abban az esetben, ha Ön jogosult, de 2020. december 31. napján nem élt a moratóriummal, a törlesztés automatikusan folytatódik.

 

 

MI A TEENDŐ, HA HITELE(I)MET TOVÁBB KÍVÁNOM FIZETNI (kilépek a moratóriumból)?

 

Ha nem szeretne élni a moratórium lehetőségével, hanem folytatná a törlesztést, akkor az eddig alkalmazott fizetési módok valamelyikének alkalmazásával történhet a kilépés a moratóriumból, írásos nyilatkozat alapján, vagy ráutaló magatartással (azaz külön nyilatkozat nélkül teljesíti fizetési kötelezettségét).

 

Amennyiben ki akar lépni a moratóriumból (azaz hitelét a továbbiakban törleszteni kívánja), és a banknak adott beszedési felhatalmazással kíván teljesíteni, akkor a beszedés visszaállítása érdekében is nyilatkoznia szükséges.

 

Nyilatkozatot a következő csatornákon tehet:

  • személyesen bármely bankfiókunkban,
  • VideoBank szolgáltatásunkon keresztül (lakossági ügyfelek esetében) a https://takarekbank.hu/videobank# oldalon, vagy
  •  telefonos Ügyfélszolgálatunkon keresztül(06 1 311 3110).

 

 

MI A TEENDŐ, HA HITELE(I)MET A MORATÓRIUM IDŐSZAKA ALATT NEM KÍVÁNOM FIZETNI?

 

Ha Ön a 2020. decemberi, vagy egyéb esedékességi időpontban teljesítendő legutóbbi fizetési kötelezettségét teljesítette, de be szeretne lépni a moratóriumba (azaz kölcsönének törlesztését szüneteltetni kívánja 2021. január 1-től vagy ezt követő időponttól 2021. szeptember 30. napjáig) abban az esetben nyilatkozatot kell tennie.

 

Ha Ön beszedéssel teljesíti fizetési kötelezettségét és be szeretne lépni a moratóriumba (azaz törlesztését szüneteltetni kívánja 2021. szeptember 30. napjáig), abban az esetben is nyilatkozatot kell tennie.

 

Nyilatkozatot a következő csatornákon tehet:

  • személyesen bármely bankfiókunkban,
  • VideoBank szolgáltatásunkon keresztül (lakossági ügyfelek esetében) a https://takarekbank.hu/videobank# oldalon, vagy
  • hívja telefonos Ügyfélszolgálatunkat (06 1 311 3110).

 

 

Felelős Bankként minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogy az anyagi lehetőségeit mérlegelve döntse el, továbbra is fizetni tudja-e hitele(i) törlesztőrészleteit. Ha úgy látja, hogy háztartása bevételei és kiadásai nem teszik lehetővé hitele(i) törlesztését, akkor éljen a moratórium által biztosított lehetőséggel.

 

Ebben az esetben  Önnek további teendője nincsen. A moratórium(ok) ideje alatt Önnek nem kell fizetnie hitele(i) törlesztőrészleteit mindaddig, amíg Ön – lehetőségeit mérlegelve – másképpen nem rendelkezik.

 

Abban az esetben, ha Ön a hiteltörlesztését a Banknál vezetett bankszámlájához kapcsolódó rendszeres átutalási megbízás formájában teljesíti, de szeretne élni a moratóriummal, úgy vissza kell vonnia a rendszeres megbízást.

 

A rendszeres megbízás visszavonására lehetősége van netbankon keresztül, illetve személyesen bármely bankfiókunkban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével.

 

Fontos azonban tudni, hogy a moratórium csak fizetési halasztást eredményez, így a moratórium időszaka alatt a fennálló kölcsöntartozása tovább kamatozik. A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamato(ka)t és díja(ka)t a fizetési haladék lejárta (2021. szeptember 30 .) után - a moratórium miatt meghosszabbított futamidő alatt a hátralévő, esedékes törlesztőrészletekkel együtt - évente egyenlő részletekben kell majd megfizetnie oly módon, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti – aktuális – törlesztőrészlet összegét. A törlesztő részlet abban az esetben emelkedhet, ha a moratórium időszakára esik a kamatperiódus váltás vagy változnak a referencia kamatok és így az eredeti szerződés szerint nő a kamat mértéke. A fizetési moratórium és az arra vonatkozó részletszabályok folytán a kölcsön eredeti futamideje – a törvény erejénél fogva - meghosszabbításra kerül majd, azaz időben kitolódik a kölcsön visszafizetése!

 

Ha a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a moratóriumot és tovább fizetné hitele(i) törlesztőrészlete(i)t, további részleteket itt talál.

 

 

Mi történik a hitelekkel a moratórium után?

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet alapján a Kormány az ott meghatározott körben a lakossági jelzáloghitelek vonatkozásában 2020. március 19. napjától 2020.12.31 napjáig fizetési moratóriumot rendelt el (első fizetési moratórium), majd pedig a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig ismét fizetési moratóriumot rendelt el (második fizetési moratórium), amelyet a 317/2021. (VI.9.) Kormányrendelettel 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbított, azaz az adós a Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Hitelintézet) által üzletszerűen nyújtott 2020. március 18. napján fennálló (nem felmondott) akár részben is kifolyósított hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan a moratóriumok időszaka alatt fizetési haladékot kap.

 

A moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtartozást a haladék lejáratát követően kell visszafizetni. A fizetési halasztás igénybevétele automatikusan meghosszabbítja a futamidőt, ami a felhalmozódott tartozások függvényében a moratórium időszakán felül akár több hónappal is kitolódhat. Fontos kiemelni, hogy a futamidő nélküli tartozások, például hitelkártyák tekintetében 12 hónap, illetve a Bank és az ügyfél megegyezésén múlik, hogy milyen időtávra elosztva kerül sor a moratórium alatt felhalmozódott tartozás megfizetésére.

 

Számolja ki könnyedén kalkulátorunk segítségével, hogy mennyivel hosszabbodik meg a futamidő és hogyan változik a hitel visszafizetendő összege a moratórium alatt.

 

Törlesztőrészlet és futamidő kalkulátor 

 

A havi törlesztőrészlet a felhalmozódott kamat és díjtartozások megfizetésekor sem emelkedhet a moratóriumot megelőző mérték fölé. Ha azonban a szerződéses kamat referenciakamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített (vagyis a kamat változó és nem a futamidő végéig fix), az a moratórium alatt is változhat. Emiatt emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés tehát az eredeti szerződés szerinti, és nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak/díjaknak tulajdonítható.


Kapcsolódó dokumentumok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy előre tervezett karbantartás miatt 2021. szeptember 26-án 00:05 és 03:00 között az utolsó bankkártyás tranzakciójának időpontjában fennálló egyenlegét fogja tudni felhasználni bankkártyájával. Egyenlege a karbantartás ideje alatt nem frissül.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a tervezett karbantartás miatt a Takarék Netbankban, Mobilappon és Takarék e-Bankban 2021.09.26. 00:00 és 03:00 között nem tud AFR átutalási megbízásokat kezdeményezni.
Köszönjük megértését!

Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.