Erős ügyfél-hitelesítés a Takarékbanknál

  

  

Az EU vonatkozó bizottsági rendeleténekmegfelelve az ún. erős ügyfél-hitelesítés terén a Takarékbank már tett és a jövőben is tesz lépéseket, melyek az online tranzakciókkal kapcsolatos biztonság növelését szolgálják.

 

Ennek keretében:

 

  • 2019. szeptemberétől az online banki szolgáltatások (pl. Netbank, Mobilapplikáció) eléréséhez és a tranzakciók indításához egy új biztonsági elemre (erős ügyfél-hitelesítés), egy egyszer használatos – az ügyfél mobiltelefonszámára SMS-ben küldött – jelszó megadására van szükség.

 

  • Szintén 2019. szeptemberétől a fizikai kártyás fizetések esetén pedig (a megszokottaktól eltérően) néhány esetben PIN kód megadására van szükség.

 

RÉSZLETEK

 

  • 2021. január 1-től pedig internetes bankkártyás2 vásárlásai többségénél bizonyos tranzakciók3 esetén is erős ügyfél-hitelesítést kell Bankunknak elvégeznie, azaz szüksége van:

 

    o egy díjmentes SMS-ben kapott, 6 számjegyből álló egyszer használatos kód és

    o állandó 4 számjegyből álló jelszava (internetes PIN - iPIN) megadására.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Takarék Netbankot és Mobilappot csak akkor tudja használni, továbbá online bankkártyás vásárlásainak többségét csak akkor tudja teljesíteni, ha elvégezhető a hitelesítés, vagyis rendelkezik egy erre a célra megadott mobiltelefonszámmal, amire kiküldhetők az egyszer használatos kódok.

 

Amennyiben Bankunknál nem adott meg mobiltelefonszámot vagy a korábban megadott telefonszáma már nem aktuális, akkor a Takarék Netbankba, Mobilappba nem tud belépni, illetve az online bankkártyás tranzakció SMS kód hiányában elutasításra kerülhet!

 

RÉSZLETEK

 

 

1 (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete.
2 A Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyákat az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bocsátja ki, továbbá a Takarékbank Zrt logóval ellátott ATM-eket az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. üzemelteti.
3 Erős ügyfél-hitelesítést kell végezni valamennyi internetes vásárlási tranzakció esetén, olyan internetes elfogadóhelyek esetén, amelyek kártyaelfogadásban Európai Unión belüli pénzintézettel kötöttek szerződést. Emellett azonban más országok online kereskedői is megkövetelhetik. A recurring payment (ismétlődő internetes vásárlások, mely során az ügyfél megadja kártya adatait a szolgáltatónak) vonatkozásában csak az első tranzakció esetén. A hitelesítés kapcsán a Bank fenntartja a jogot, hogy a jogszabály adta kereteken belül további kivételeket alkalmazzon.

 

 

Figyelmeztetés új csalási módszerre keresőalkalmazásokon keresztül!

A csalók új elkövetési módszert használnak, amely miatt a Takarékbank ügyfelei is veszélybe kerülhetnek. Az ismert keresőalkalmazások (pl. Google, Bing) felületén fizetett hirdetések jelennek meg: amennyiben az ügyfél a Hitelintézet nevére, vagy a Hitelintézet nevére és a „netbank” szóra keres, akkor az első találatok egyike egy a Hitelintézet nevére emlékeztető, valójában csaló oldalra mutató találatot jelenít meg.

 

Bővebben