TakarékBank Zrt.

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

Tájékoztató a LEI azonosítóról

Tájékoztató a LEI azonosítóról

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lép hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID 2-ként vált ismertté. A MiFID 2 szabályok a befektetési szolgáltatók működésére vonatkozóan szigorú transzparencia követelményeket állapítanak meg, amellyel a befektetők védelme tovább növelhető a szolgáltatások igénybevétele során.

Az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként kiadásra került MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító (Legal Entity Identifier/ jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége.

A LEI azonosító egy húszjegyű alfanumerikus azonosító, mely lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók szerződő feleinek egyedi beazonosítását.

A hatóságok felé, a Bank által teljesítendő ügyleti jelentésnek tartalmaznia kell minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. kft, zrt, bt, kkt, társasház, alapítvány, vízgazdálkodási társulás, egyesület, önkormányzat, stb. a továbbiakban: Társaság) LEI azonosítóját, amennyiben a Társaság az alábbi pénzügyi eszközök megszerzésére vagy elidegenítésére ad megbízást:

  • a szabályozott piacra bevezetett, vagy kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközök, vagy olyan pénzügyi eszközök, amelyekre vonatkozóan forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be (pl. minden tőzsdei termék, valamint olyan termék melynek alapterméke tőzsdére bevezetett);
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló pénzügyi eszközzel valamely kereskedési helyszínen kereskednek; továbbá
  • azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló eszköz egy olyan pénzügyi eszközöket tartalmazó kosár vagy index, amelyekkel valamely kereskedési helyszínen kereskednek.

A fentiekre tekintettel annak aki, 2018. január 03. napját követően a fenti eszközök vonatkozásában kíván megbízást megadni, LEI azonosítóval kell rendelkeznie. A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében a Banknak 2018. január 03. napját követően nem áll módjában végrehajtani az érvényes LEI kóddal nem rendelkező ügyfelei fenti ügyletekre adott megbízásait, azok visszautasításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek alapján 2018. január 03. napját követően érvényes LEI azonosító hiányában korábban megvásárolt fentiekben részletezett pénzügyi eszköz vonatkozásában eladási megbízás teljesítésére sincs lehetőség.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben egy adott Társaság rendelkezik alapanyagra szóló (pl.: olaj, gabona, nemesfém) határidős, vagy CFD termékkel, vagy 2018. január 03. napját követően szándékozik ilyen termékekre vonatkozóan megbízást adni, és a Társaság végső tulajdonosa jogi személy, akkor a MiFID 2 szabályai által előírt adatszolgáltatási kötelezettségekre tekintettel, a megbízások teljesítése érdekében a Társaságnak LEI kódján túlmenően szükség lesz a végső tulajdonos LEI kódjának megadására is.

A LEI azonosító érvényességi ideje 1 év, és azt a lejárati határidőt megelőzően évente meg kell hosszabbítani.

Az a Társaság, amelyik rendelkezik LEI azonosítóval, kérjük, hogy az azonosítót az érvényesség lejáratának megjelölésével juttassa el a Bank számára az alábbi csatornák valamelyikén:

  • el postai úton a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. címre Back office megjelöléssel, vagy
  • elektronikusan a leikod@tbank.hu e-mail címre.

Az a Társaság, amelyik még nem rendelkezik LEI azonosítóval, vagy annak érvényessége lejárt, és hosszabbítását kéri, azt megteheti közvetlenül a Keler Zrt.-nél.

A LEI azonosító igénylésével kapcsolatban részletes információk itt találhatóak.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat zavartalanul igénybe tudják venni mihamarabb a fent leírtak szerint járjanak el LEI azonosító igénylése érdekében, vagy jutassák el a Banknak az azonosítójukat.

Végezetül fontos tehát megjegyezni, hogy LEI azonosítóra kizárólag abban az esetben van szükség, amennyiben az adott Társaság a fent részletezett pénzügyi eszközökre vonatkozóan kíván ügyletet kötni 2018. január 03. napját követően.
 

 

MIFID II ügyféltájékoztató

MIFID II ügyféltájékoztató

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

A befektetési szolgáltatási tevékenységre, valamint a szabályozott piacokra és multilaterális kereskedési rendszerekre vonatkozó 2004/39/EK irányelv (MiFID I) 2007 novembere óta hatályos. Az elmúlt években tapasztalt piaci folyamatok miatt szükség volt a pénzügyi piacok működésének javítására, így kidolgozásra került a MiFID II irányelv és MiFIR rendelet. A Bizottság fő célja az volt, hogy tovább javítsák az európai pénz és tőkepiacok stabilitását, valamint szigorítsák a befektetők védelmét.

A MiFID II irányelv és MiFIR rendelkezéseit 2018. január 3-ától kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató segítségével szeretnénk rövid áttekintést adni a MiFID II néhány fontosabbnak vélt, ügyfeleket közvetlenül érintő szabályaival kapcsolatban:

Befektető védelem javítása

  • Az új szabályozásban a befektetési vállalkozások, így Bankunk részére az eddigieknél részletesebb, előzetes tájékoztatási követelményeket határoztak meg a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően.
  • A Banknak az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásról megfelelő időszakos beszámolókat kell nyújtania, amelyek beszámolnak az ügyfeleknek nyújtott időszakos jelentésekről, figyelembe véve az érintett pénzügyi eszköz típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.
  • A Banknak a szervezeti követelmények teljesítésén keresztül olyan termék jóváhagyási folyamattal kell rendelkezniük, amely biztosítja, hogy a befektetési termékeket az adott célpiac igényeivel összhangban, a kockázatok értékelését követően hozzák létre

Nyilvántartások

A MiFID II egységes rendszert vezet be az ügyfélmegbízásokat érintő telefonbeszélgetések, illetve elektronikus kommunikáció rögzítésére. A nyilvántartás részeként rögzíteni kell legalább azokat a telefonbeszélgetéseket és elektronikus üzenetváltásokat, amelyek a sajátszámlás kereskedésben megkötött ügyleteket, valamint a megbízások átvételével, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatásokat érintik.

Ügyletjelentések

A Banknak öt éven át meg kell őriznie az illetékes hatóság számára a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos valamennyi megbízásra és lebonyolított ügyletre vonatkozó lényeges adatokat (függetlenül attól, hogy saját számlára vagy ügyfél nevében kereskedett-e), ezen túlmenően a pénzügyi eszközökkel ügyleteket teljesítő vállalkozásoknak az ügyletek adatairól jelentést kell tenniük az illetékes hatóság felé.

Ehhez kapcsolódóan az egyik fontos változás, az új szabályozás részeként MiFIR rendelet alapján, hogy 2018. január 03. napjától kiterjesztésre kerül a LEI azonosító (Legal Entity Identifier/ jogalany azonosító) alkalmazásának kötelezettsége. A Bank LEI kóddal kapcsolatos tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 

Tájékoztató a SAXOBANK A/S-n keresztül elérhető termékekről

Tájékoztató a SAXOBANK A/S-n keresztül elérhető termékekről

MIFID II-höz kapcsolódó tájékoztatók

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. a továbbiakban: Takarékbank) ezúton tájékoztatja, hogy 2018. január 03. napján a befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan új szabályozás lép hatályba, amely az alapjául szolgáló Európai Uniós irányelvről MiFID 2-ként vált ismertté. Az új szabályozás részeként kiadásra került
MiFIR rendelet* a befektetési szolgáltatók működésére vonatkozóan szigorú transzparencia követelményeket állapít meg, amellyel a befektetők védelme tovább növelhető a szolgáltatások igénybevétele során.

A MiFIR rendelet, 2018. január 03. napjától olyan szabályokat vezet be, amely alapján egy ügyletfolyamatban limitált számú, összesen négy szereplő vehet részt.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Takarékbank külföldi partnere a SAXO Bank Group (a továbbiakban: SAXO Bank) által jelenleg alkalmazott eljárások szerint az ügyletszereplők száma a maximális négyet meghaladja, a jövőben a SAXO Banknak nem áll módjában európai derivatív tőzsdéken kereskedett termékeket ajánlani európai (White Label) partnerei ügyfélkörének, így a
Takarékbank ügyfelei részére sem.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a DAX, EUROSTOXX és German Bund stb. futures termékekből új pozíció nem lesz nyitható 2018. január 3 után, de a már meglevő nyitott pozíciók kifutásig vagy azok üzletkötő segítségével történő zárásáig fennmaradnak.

A fenti termékek helyettesítésére a Saxo Bank CFD termékköre nyújt lehetőséget., amelyről a kereskedési platformon és a Saxo Bank honlapján (https://www.home.saxo/products/cfds) érhető el bővebb információ.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szüksége, kérjük, keresse kijelölt üzletkötőjét, banki kapcsolattartóját.


Budapest, 2017. november 30.


Tisztelettel,

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.


* Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról

 
Tájékoztató a SAXOBANK A/S-n keresztül elérhető termékekről

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekbank

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...