TakarékBank Zrt.

Takarék Szabad felhasználású Hitel

Takarék Szabad felhasználású Hitel

Takarék Szabad felhasználású Hitel

Takarék Szabad felhasználású Hitel

Amennyiben kötöttségektől mentesen szeretné finanszírozni pénzügyi terveit, akkor igényelje a piaci kamatozású, ingatlanfedezet mellett nyújtott Takarék Szabad felhasználású Hitelt. THM: 4,04% - 10,23%

image

Milyen célokra igényelhető a Takarék Szabad felhasználású Hitel?

Ingatlanbiztosíték felajánlása mellett szabadon felhasználható.

Miért előnyös Önnek a Takarék Szabad felhasználású Hitel?

 • Amennyiben kötöttségektől mentesen szeretné finanszírozni pénzügyi terveit, akkor igényelje a piaci kamatozású, ingatlanfedezet mellett nyújtott Takarék Szabad felhasználású Hitelt.
 • Választható, referencia-kamatlábhoz kötött változó, vagy 5 vagy 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás.
 • Hosszú távra rögzített kamatoknak köszönhetően kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások.
 • Akár induló hitelintézeti díjak nélkül is a Hirdetményben meghatározott időszakra és feltételekkel, a nevesített induló díjak átvállalásával/ visszatérítésével.

Milyen devizanemben érhető el?

Kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

Mekkora összegű hitel igényelhető?

A kölcsön összege:

 • - minimum: 1 000 000 Ft
 • - maximum: 50 000 000 Ft

A hitel futamideje

A kölcsön futamideje legalább 3 év, legfeljebb 30 év.

A hitelnyújtás általános feltételei:

 • nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;
 • legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,

Fedezetként elfogadható ingatlanok:

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, természetes személy tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.

A Hitelintézet hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként:
- lakóingatlan,
- építési telek, amely belterületi és lakóingatlan építésére alkalmas, önállóan megközelíthető és ahol a közmű csatlakozási lehetőség adott,
- termőföld, azaz szántó, legelő, gyep, rét, amely legfeljebb 10 %-ig tartalmaz egyéb, nem elfogadott besorolású ingatlanrészt (pl. erdőt) és amelynél a birtoktest minimum 1 ha
- tanya,
- üdülő/nyaraló
- üzlet/iroda

További feltétel:

 • A Hitelintézet előírhatja Adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési értékének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben az ingatlanon haszonélvezeti/özvegyi jog került bejegyzésre, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja Adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

A Takarék Szabad felhasználású Hitel kondíciói (kamat, díjak, jutalékok, költségek)

A Hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási vagy kamatváltoztatási mutatót a mindenkor hatályos Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
Az elérhető akciókról és kedvezményekről tájékozódjon az aktuális termékhirdetményünkben.

Kamatozás feltételei:

A Takarék Szabad felhasználású Hitel az alábbi három kamatozási móddal igényelhető:

 • Referencia kamatozással (6 havi BUBOR+kamatfelár)
 • 5 évig fix kamatozással
 • 10 évig fix kamatozással

a) referencia-kamatlábhoz kötött, változó kamatozással, ahol a hitelkamat = referencia-kamatláb (6 havi BUBOR ) + kamatfelár összege.

Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja.

A referencia-kamatláb kamatperiódus hossza 6 hónap (naptári 6 havonta változik).

A kamatfelár-kamatperiódus hossza 5 év.

Ügyleti kamat éves mértéke: 6 havi BUBOR + 3,50% - 6,50% kamatfelár, azaz 3,77%-6,77% (a 2018. 10. 29-én a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 6 havi BUBOR alapján)

THM 4,04%-7,12%

b) 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 5 évente változtatható.

A kamatperiódus hossza 5 év.

Ügyleti kamat éves mértéke: 6,00%-9,00%

THM: 6,41%-9,68%

c) 10 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással, amely esetén a hitelkamat az egyes kamatperiódusokon belül állandó, a hitelkamat 10 évente változtatható.

A kamatperiódus hossza 10 év.

A Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a hitel futamideje alatt az egyes kamatperiódusok lejáratát követően (azaz az 5 éves kamatfelár-kamatperiódus, illetve az 5 és 10 éves kamatperiódus lejáratát követően) legfeljebb a kölcsönszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási/kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.

Ügyleti kamat éves mértéke: 6,50%-9,50%

THM: 6,94%-10,23%

Kamat/kamatfelár kedvezmények:

Feltétel
Adható kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke (százalékpont)
 
a) Rendszeres havi számlajóváírás
legalább 100 000 Ft jóváírás esetén
 
0,70
legalább 250 000 Ft jóváírás esetén 1,20
legalább 400 000 Ft jóváírás esetén 1,70
b) Hitelösszeg alapján
4 000 000 Ft - 8 999 999 Ft összeg esetén 0,50
legalább 9 000 000 Ft összeg esetén 1,00
c) Hitelintézet saját hatáskörében adható
maximum 1,00

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
A kamat/kamatfelár kedvezmény további feltétele - a táblázatban található feltételrendszeren felül - a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása/megléte és annak a kölcsön futamideje alatti folyamatos fenntartása. A lakossági jelzáloghitelek igénylése esetén a Hitelintézet lehetőséget biztosít a törlesztési kötelezettségek teljesítése érdekében díjmentes Hitel-nyilvántartási szám igénylésére, mely esetén kamat/kamatfelár kedvezmény nem vehető igénybe.

A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.

A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.

Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető.

Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.

A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.

Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.

Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

A kamat/kamatfelár kedvezmény feltételeinek nem tejesítése miatt megvonása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak.

Akciók:

A 2018. december 31-ig befogadott és legkésőbb 2019. március 31-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:

 • az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
 • a folyósítási díjat,
 • az e-hiteles tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan,
 • a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig


A hitel folyósítása:

A kölcsön folyósítása valamennyi folyósítási feltétel teljesítését követően, az ügyfél számlájára történik.

Törlesztés:

A kölcsön törlesztési napját az Ügyfél választhatja meg. A törlesztési nap a hónap 1. és 28. napja közötti bármely nap lehet.

Előtörlesztés:

Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult.

További tájékoztatás

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.
Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.) is tájékozódni.
Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kérjük, a részletekről tájékozódjon kirendeltségeinken. A Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, a Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Fogyasztónak nyújtott Jelzáloghitelek Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Reprezentatív példák:

Az alábbi példákkal prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Takarék Szabad felhasználású Hitel Referencia / Fix 5 / Fix 10 termékre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes kamat (kamatfelár) mértéket, 1 db ingatlanfedezetet, valamint minden hónap 15-én esedékes törlesztést figyelembe véve:

Terméknév
Takarék Szabad felhasználású Hitel Takarék Szabad felhasználású Hitel Fix 5 Takarék Szabad felhasználású Hitel Fix 10

Hitelcél

Szabad felhasználás
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás, alkalmazott referenciakamat: 6 havi BUBOR 5 éves kamatperiódusokban rögzített 10 éves kamatperiódusokban rögzített
Hitel teljes összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
Hitel futamideje 20 év 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db 240 db
Vállal havi rendszeres jóváírás összege 100 000 Ft - 249 999 Ft 100 000 Ft - 249 999 Ft 100 000 Ft - 249 999 Ft
Hitelkamat mértéke 5,57% 7,80% 8,30%
THM 5,95% 8,35% 8,90%
Törlesztőrészlet összege 34 823 Ft/hó 41 683 Ft/hó 43 284 Ft/hó
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 3 443 104 Ft 5 094 520 Ft 5 479 960 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 443 104 Ft 10 094 520 Ft 10 479 960 Ft

THM (teljes hiteldíj mutató):

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:
- Jelzálogbejegyzés költsége: 12 600,-Ft
- Számlavezetés havi díja: 200 Ft
- Havi törlesztőrészlet teljesítésének a díja: 0,3% maximum 6 000 Ft

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának és tulajdoni lap/térképmásolat lekérési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet.

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét - a pontos összeg ismeretének hiányában - a reprezentatív példában szereplő THM nem tartalmazza.

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben érhet el.

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Takarék Szabad felhasználású Hitel

Takarék Szabad felhasználású Hitel

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...