TakarékBank Zrt.

Ügyfél tájékoztató Pénzmosás megelőzés (AML)

AML

AML

Ügyfél tájékoztató Pénzmosás megelőzés (AML)

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbank Zrt. a tőle elzárható gondossággal mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön üzleti kapcsolatba olyan személyekkel, szervezetekkel, akik érintettek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás folyamatában.

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI törvény (Pmt.) értelmében a Takarékbank köteles az Ügyfél – beleértve a számlatulajdonos Ügyfelet is – átvilágítását az üzleti kapcsolatlétesítésekor vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben elvégezni.

Az ügyfél-átvilágítás keretében a Takarékbank az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőjét – illetve a Pmt.-ben meghatározott esetekben az Ügyfél tényleges tulajdonosát – köteles azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni a Pmt.-ben meghatározott okiratok alapján, illetve köteles a Pmt.-ben meghatározott adatokat rögzíteni. A Pmt.-ben előírt adatokon túlmenően az ügyfél-átvilágítás részeként a Takarékbank – külön jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján –jogosult az Ügyfél egyéb adatait, így különösen az Ügyfél adóilletőségére vonatkozó információkat is rögzíteni és az adóilletőség megállapítását igazoló dokumentumok bemutatását kérni. A Takarékbank ellenőrzi a részére bemutatott azonosságot igazoló okiratok, illetve külön okiratba foglalt meghatalmazás esetén annak érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetén a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő jogosultságát. A Takarékbank a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló belső szabályzatában meghatározott esetekben az Ügyfélre, annak képviselőjére, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára, illetve az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó, kötelezően rögzítendő adatokon kívül további, a Pmt.-ben meghatározott adatokat is rögzíthet és kezelhet. A Takarékbank kérésére az Ügyfél köteles a Pmt.-ben meghatározott és az ott meghatározott feltételeknek megfelelő okiratot vagy annak hiteles másolatát benyújtani.
 

Hirdetmény / Announcement

Az ügyfél-átvilágítás kötelező eseteiről illetve a kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkoztatási kötelezettségről Ügyfeleinket az alábbi hirdetményben tájékoztatjuk:

Ügyfél-átvilágítási dokumentumok

A Pmt.-ben előírt ügyfél-átvilágítást a Takarékbank az alábbi Adatlapok, Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot és Kiemelt közszereplői Nyilatkozatot alkalmazásával valósítja meg:

AML Dokumentumok

A Takarékbank megfelelését, az általa alkalmazott AML eljárásokat az alábbi dokumentumok igazolják:

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekbank

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...